หนังตาตก คิ้วยก

Topic started 2015-04-10 14:58:00 by bney icon 182.52.142.xxx


สวัสดีค่ะ หากมีอาการหนังตาตก และต้องใช้คิ้วช่วยยก ต้องไปปรึกษาจักษุแพทย์ ด้านใดคะ?


ขอบพระคุณค่ะ


จักษุศัลยกรรมตกแต่ง oculoplastic surgery ครับ

Replied 2015-04-11 21:22:00 by 124.120.73.xxx

จักษุแพทย์ทางด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic surgeon or Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Specialist)  คือ จักษุแพทย์หรือ หมอตาที่ดูแลปัญหา เฉพาะทางด้าน เปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา ครับ 


ผู้ป่วยที่มีภาวะเปลือกตาตก ศัพท์แพทย์ จะเรียกว่า Ptosis ควรได้รับการประเมินว่ามีภาวะเปลือกตาตกนั้นเป็นสาเหตุจากกล้ามเนื้อหรือเป็นสาเหตุจากเส้นประสาท บางรายอาจเป็นแต่กำเนิดหรือบางรายอาจเป็นภายหลัง และต้องประเมินว่าภาวะเปลือกตาตกนั้นอยู่ในระดับใดนะครับและเป็นสาเหตุจากอะไร และแก้ไขที่สาเหตูโดยตรง

โดยปกติจะเเบ่งความรุนแรงเป็น 4 ระดับ นะครับ จากมากไปน้อย เมื่อ ผู้ป่วยไปตรวจ จะต้องได้รับการประเมิน MRD1 คือ ความสูงของเปลือกตาบนว่าเป็นกี่ มม จากจุดศูนย์กลางของตาดำหรือจุดแกนการมองภาพ และ ประเมิน ความสามารถในการมองขึ้นและลง (Levator function) ว่าเป็นกี่ มม จากนั้นจะนำมาประเมินเข้าสูตรว่าเป็นเปลือกตาตกกลุ่มไหน เพราะแต่ละกลุ่ม ถ้าจำเป็นต้องเเก้ไขด้วยการผ่าตัด จะต้องเลือกวิธีผ่าตัดให้ถูกต้องและเหมาะสม 

ในรายที่ประเมินแล้วควรเข้ารับการผ่าตัดนั้น การผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาตกนั้น มีอยู่ 4 วิธีได้แก่ 
1. Mullerectomy  เป็นการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาตกในรายที่เป็นระดับน้อยที่สุด และ มี ความสามารถของกล้ามเนื้อ Levator muscle ค่อนข้างดี การผ่าตัดวิธีนี้ ได้ผลค่อนข้างดีมาก และจะทำการผ่าตัดจากทางด้านหลังของเปลือกตาโดยไม่มีแผลเป็น 
2. Levator advancement การผ่าตัดในกลุ่มนี้ เหมาะสำหรับกลุ่มที่มีเปลือกตาตกในระดับน้อยถึงปานกลาง จำเป็นต้องเปิดแผลผ่าตัดจากทางด้านหน้า และผ่าตัดเปลี่ยนที่เกาะของกล้ามเนื้อ Levator muscleให้สูงขึ้น 
3. Levator resection การผ่าตัดวิธีนี้เหมาะสำหรับ รายที่มีระดับของเปลือกตาตกมากในระดับปานกลางถึงมาก จำเป็นต้องเปิดแผลผ่าตัดจากทางด้านหน้า และผ่าตัดเปลี่ยนที่เกาะของกล้ามเนื้อ Levator muscleให้สูงขึ้น เช่นเดียวกันแต่ระดับของการผ่าตัดเปลี่ยนที่เกาะของกล้ามเนื้อจะมากกว่าวิธีที่สอง 
4. Frontalis suspension วิธีนี้เป็นการผ่าตัดแก้ไขภาวะเปลือกตาตกในกลุ่มที่มีอาการเปลือกตาตกรุนแรงที่สุด หรือมีเปลือกตาตกมากที่สุด และมีความเเข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยหรือแย่ที่สุด จำเป็นต้องผ่าตัด โดยเปิดแผลจากทางด้านหน้า และใช้วัสดุสังเคราะห์มีหลายชนิดได้แก่ ไหมสังเคราะห์ เช่น Nylon, Gortex หรือ Silk  หรือเนื้อเยื่อของคนไข้เอง ได้แก่ เนื้อเยื่อเอ็นที่ขา (Fascia lata)มาผ่าตัด ผูกดึงเปลือกตาให้สูงขึ้น แต่ข้อจำกัดคือส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีภาวะหลับตาไม่สนิทหลังผ่าตัดมากหรือน้อยแล้วแต่รายๆ ไป 

รายละเอียดอื่นๆ เชิงลึกสามารถปรึกษา จักษุแพทย์ทางด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ได้นะครับ 

Replied 2015-06-14 07:20:00 by 125.25.153.xxx

ตาตกตั้งแต่ปี53 หลังผ่า tabeculectomy c mmc ตก2-3 mm.ค่ะ ไปพบหมอsur.plasticแนะนำพบหมอตา oculoplasticก่อน แค่ผ่าแบบด้านในคงพอ  ถ้าผ่าไม่ได้ค่อยมาให้sur.plasticผ่า

..ไม่แน่ใจว่า ต้องพบหมอที่รพ.ไหนดีค่ะ 

Replied 2016-11-16 11:47:00 by ญดาพร 1.46.0.xxx

ขอเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามค่ะ

Replied 2017-04-27 19:25:00 by Natpapha 119.76.103.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.