หนังตากระตุก

Topic started 2015-04-09 20:57:00 by jomkwan khemtada 27.55.129.xxx


หนังตาข้างซ้ายกระตุกถี่มาก โดยเฉพาะบางจังหวะเมื่อปิดตาแล้วเปิดตา เกิดจากสาเหตุอะไรคะ เป็นมา 4 วันแล้ว มีแนวทางรักษาอย่างไรบ้าง 


หนังตากระตุกเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ ที่พบได้บ่อยน่าจะเป็นจากตาแห้งอักเสบ หรือมีการระคายเคือง มีสิ่งแปลกปลอม อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาทสั่งการ ทำให้เกิดการกระตุกครับ ลองหาน้ำตาเทียมหยอดหรือยาแก้แพ้หยอดก่อนได้ครับ แต่ถ้าไม่หายแนะนำปรึกษาแพทย์ครับ

Replied 2015-04-11 21:20:00 by 124.120.73.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.