แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

I do have a responsibility to keep my inventions from evil hands – but I have a greater responsibility to oppose that evil any way I can. So, Tony Stark may have done his bit out there, but only Iron Man can do what has to be done... So... I guess Iron Man will be around for a while.

สาขาที่สนใจ
Genetic (พันธุศาสตร์)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Tesseract
สถานที่ติดต่อ

 แพทย์หญิง ธาริกานต์  สุจิระกุล
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Electrophysiology (สรีรวิทยาไฟฟ้า)
Genetic (พันธุศาสตร์)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร