คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

แสดง 31 - 40 จาก 50 รายการ

Incision and drainage

Created 2010-11-26 00:00:00 by คุณ System Administrator 293 Views


incision and drainage


วิธีแพคกระเป๋าเดินทาง

Created 2010-11-21 21:08:05 by คุณ System Administrator 1032 Views

เห็นพวกเราเดินทางไปประชุมต่างประเทศกันบ่อยๆครับ เลยเอาวิธีแพคกระเป๋าเดินทางที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมมากๆมาให้ชมกันเป็นแบบอย่างครับ


Morgagnian Cataract.

Created 2010-11-15 23:15:27 by คุณ System Administrator 1049 Views

This Morgagnian cataract is performed by Modified Blumenthal technique.{05}


My Lifestyle Out reach

Created 2010-11-15 22:59:06 by คุณ System Administrator 883 Views

Title วิดีโอตอนแรกอาจจะเหมือนกับตอนก่อนเล็กน้อยนะครับ


My Practice Lifestyle

Created 2010-11-15 22:54:04 by คุณ System Administrator 939 Views

My Practice Lifestyle.{01}


My Life Style

Created 2010-11-14 04:13:37 by คุณ System Administrator 824 Views

My Life Style