คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 11 - 20 จาก 41 รายการ

book/15May2007-Limages-Clip_6.jpg

Computerized Static Perimetry in Glaucoma

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 321 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2548 จำนวน 1500 เล่ม ผู้นิพนธ์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด 70 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ E-mail : borpitt@asianet.co.th ราคา 1000 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_7.jpg

การวิเคราะห์สภาพตาสำหรับการแก้ไขสายตาผิดปกติโดย Corneal Topography และ Wavefront Sensing

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 301 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2547 จำนวน 800 เล่ม ผู้นิพนธ์ นายแพทย์สบง ศรีวรรณบูรณ์ จัดพิมพ์โดย งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 2547 พิมพ์ที่ บริษัท แอล.ที.เพรส จำกัด 13, 15 ซอยจรัญฯ56 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพ 10700 โทร 081-8133315, 02-8668858 ราคา 350 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_8.jpg

Red Eye, Lids & Lacrimal System

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 345 Views

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2546 จำนวน 500 เล่ม ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงวราภรณ์ บูรณตรีเวทย์ สถาบัน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย โครงการตำราจักษุธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ Booknet ราคา 200 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_9.jpg

ตาติดเชื้อ

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 329 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ กรกฎาคม 2546 จำนวน 500 เล่ม ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงพนิดา โกสียรักษ์วงศ์ พิมพ์ที่ สยามศิลปะการพิมพ์ 58 – 62 ซอยประชาธิปก 4 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร 02-8901122 ราคา 300 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_10.jpg

ตำราจักษุวิทยาเด็กและตาเข

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 476 Views

พิมพ์เมื่อ มกราคม 2546 จำนวน 1200 เล่ม บรรณาธิการ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง สถาบัน ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข พิมพ์ที่ พิมพ์ดี กรุงเทพ จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ โทร 02-2781616


book/15May2007-Limages-Clip_11.jpg

Eye Care for GP. จักษุวิทยา สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 489 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 3000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2552 บรรณาธิการ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราทางด้านจักสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเล่มแรกของประเทศไทย เป็นการรวบรวมความรู้จักษุวิทยาพื้นฐาน ที่ผสมผสานกับแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ทางตา เน้นใช้คำศัพท์ง่ายๆในโรคตาที่อาจพบได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา พยาบาล หรือแพทย์ทั่วไป มีไว้สำหรับเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาทางจักษุวิทยา ราคาปก 150 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957


book/15May2007-Limages-Clip_12.jpg

การพยาบาลผู้รับบริการที่ผิดปกติทางตา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 330 Views

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2545 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพ โทร 02-2261880-1 ราคา 230 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_14.jpg

โรคตาในโรคกาย (The Eye in Systemic Disease)

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 281 Views

พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2543 ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงอรุณี เลิศชวนะกุล จัดพิมพ์โดย บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท เฮลท์ ออทอริตี้ จำกัด 108/19 บ้านกลางกรุง ซอยประดิพัทธ์ 19 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-6184507 ราคา 270 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_15.jpg

ดวงตาของคุณ

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 278 Views

พิมพ์เมื่อ 2543 ผู้นิพนธ์ นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด 90/21-25 ถนนราชปรารภ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพ โทร 02-2471030 E-mail : dktoday@mozart.inet.co.th ราคา 195 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_16.jpg

ต้อกระจก : การดูแล

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 345 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2543 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ภารดี นานาศิลป์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร 043-328589-91 หมายเหตุ หนังสือสำหรับพยาบาล