การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

1380RCOPT research logo.jpeg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

Created 2015-08-13 09:20:00 by คุณ System Administrator 11105 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์

Final Program 36 *Update 12/11/58 Click here