ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้

ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้
แสดง 21 - 30 จาก 38 รายการ

ภาวะเลือดออกในเบ้าตา (Orbital hemorrhage)

Created 2016-07-29 23:31:00 by คุณ System Administrator 2632 Views

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังการผ่าตัดเปลือกตา เพราสามารถทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรจากความดันในเบ้าตาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆมากมายต่อเนื้อเยื่อภายในเบ้าตา (Orbital compartment syndrome) ถึงแม้อุบัติการณ์ในการสูญเสียการมองเห็นถาวรจากเลือดออกในเบ้าตาจะค่อนข้างน้อย (ประมาณ 1:10,000) แต่จักษุแพทย์ควรสามารถตรวจพบภาวะนี้ได้เนิ่นๆและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค อาจแบ่งได้เป็นการรักษาแบบประคับประคองและการผ่าตัด


HSV VZV anterior uveitis

Created 2016-07-29 23:03:00 by คุณ System Administrator 2398 Views

โรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ "Herpes simplex" ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ  HSV-I เกิดแผลบริเวณริมฝีปาก และ HSV-II ทำให้เกิดโรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ ลักษณะอาการจะมีผื่น กลุ่มของตุ่มน้ำใสรวมตัวกันอยู่บนผิวหนังประมาณ 1-2 วัน ต่อมาจะแตกออกและตกสะเก็ด ทั้งนี้เราไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเริมได้เด็ดขาด แต่เชื้อจะมีระยะพักตัวอยู่ในเส้นประสาท และก่อให้เกิดตุ่มใสขึ้นอีกได้เสมอๆ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิคุ้มกันลดลง ความเครียดทางกายหรือจิตใจ ช่วงประจำเดือน เป็นต้น


The future trend of contact lens for presbyopic correction

Created 2016-07-26 19:48:00 by คุณ System Administrator 2154 Views

Multifocal CL มีข้อดี คือ สามารถมองภาพ 3 มิติ และ มองเห็นระยะกลาง (ระยะคอมพิวเตอร์, ประมาณ 80 ซม.) ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใส่เลนส์แบบ monovision (ตาข้างนึงสำหรับมองใกล้ และอีกข้างสำหรับมองไกล) ที่ใส่กันทั่วไป


การเลือกใช้น้ำตาเทียมโดยพิจารณาเรื่องสารกันเสีย

Created 2016-03-10 20:20:00 by คุณ System Administrator 6694 Views

Preservative ในน้ำตาเทียมยังคงมีประโยชน์ในน้ำตาเทียมกลุ่ม multidose โดยการช่วยลด risk contamination, เพื่อเพิ่มความคงทนของยา (medication stability), บรรจุภัณฑ์ใช้ง่าย, ราคาถูกกว่า และในกลุ่ม mild preservative นี้สามารถลดปัญหาเรื่อง corneal toxicity ได้อีกด้วย


Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD)

Created 2016-03-10 20:11:00 by คุณ System Administrator 6114 Views

NMOSD เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ (autoimmune disease)
ควรพิจารณาสงสัย NMOSD ในผู้ป่วยต่อไปนี้
1 ผู้ป่วยที่สงสัย optic neuritisแต่ตามัวมาก ระดับสายตา PL หรือแย่กว่า
2 ผู้ป่วยที่มีการอักเสบของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน (Simultaneous bilateral optic neuritis)
3 ผู้ป่วยoptic neuritisที่มีการเป็นซ้ำของโรค(recurrent optic neuritis)


Fresh from AAO : Glaucoma after Pediatric Cataract Extraction

Created 2016-01-21 11:58:00 by คุณ System Administrator 5404 Views

การผ่าตัดต้อกระจกในเด็กควรทำหลังเด็กอายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยความเสี่ยงต่อต้อหินจะลงลงหากทำผ่าตัดต้อกระจกที่อายุ 2-3 เดือนไปแล้ว แต่ทั้งนี้การเลื่อนระยะเวลาออกไปมากอาจส่งผลเสียต่อ visual outcome ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปของเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกในเด็กที่จะลดความเสี่ยงต่อต้อหินโดยไม่มีผลต่อ visual outcomeInvestigations in anterior uveitis

Created 2016-01-15 21:33:00 by คุณ System Administrator 5351 Views

การตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการในกรณี anterior uveitis เริ่มทำในกรณี second episode of nongranulomatous anterior uveitis with unrevealing history โดยแนะนำให้ส่ง Lab พื้นฐาน ได้แก่ CBC, ESR, VDRL, FTA-ABS, CXR, HLA-B27  

ส่วนการตรวจค้นเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ ควรส่งในกรณี

1.          Recurrent uveitis ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

2.          Granulomatous uveitis

3.          Posterior involvement

4.          Positive items on the review of systems


Optical Coherence Tomography (OCT) Angiography

Created 2015-12-15 19:16:00 by คุณ System Administrator 5445 Views

Optical Coherence Tomography (OCT) Angiography

เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ OCT ที่ใช้หลักการที่เรียกว่า Split Spectrum Amplitude-Decorrelation Angiography ทำให้สามารถแสดงผล blood flow ของ retinal imaging ได้โดยไม่ต้องฉีดสีIs it possible to diagnose glaucoma without modern instrument?

Created 2015-12-11 23:25:00 by คุณ System Administrator 5757 Views

เราสามารถวินิจฉัยต้อหินบางกลุ่มโดยใช้อาการแสดงทางคลินิกได้ ดังนี้

1.          การวัดความดันตา

2.          Gonioscpy

3.          การตรวจขั้วประสาทตาและเส้นประสาทตา จะสามารถตรวจได้ชัดเจนขึ้นเมื่อขยายม่านตาและใช้ไฟสีเขียว (red free light) ตั้งแต่ดู optic disc size, optic disc rim, nerve fiber layer, region of atrophy, disc hemorrhage, asymertry in size and color

4.          การตรวจลานสายตา


Abnormal eye movement

Created 2015-12-08 19:13:00 by คุณ System Administrator 6209 Views

Nystagmus อาจจะตรวจพบในภาวะปกติ (physiologic nystagmus) จะมีลักษณะดังนี้

·        เกิดเฉพาะ extreme of horizontal gaze

·        มีการสั่นของตาไม่เกิน 4 ครั้ง

·        เป็น horizontal หรือ horizontal-torsional

·        amplitude น้อยและเหมือนๆกันเวลากลอกตาไปทางซ้ายหรือขวา