ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้

ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้
แสดง 11 - 20 จาก 38 รายการ

Risk factors of glaucoma and clinical practice

Created 2016-11-22 16:10:00 by คุณ System Administrator 1582 Views

Primary open angle glaucoma (POAG) มี risk factors ได้แก่ 1. high IOP   2. การมี ocular blood flow ที่ลดลง     3. อายุที่มากขึ้น    4. central corneal thickness ที่น้อยกว่าปกติ  5. ประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน              


Update in management of NTG

Created 2016-11-22 16:09:00 by คุณ System Administrator 1491 Views

Neuroimaging ในผู้ป่วย NTG  เพื่อค้นหา space occupying lesion (SOL) ควรทำในกรณีต่อไปนี้ คือ disc pallor out of proportion to VCDR, field changes out of proportion to disc changes, grossly asymmetrical glaucoma, too fast progression rate, very young patient, decreased color vision/RAPD/neurological symptoms like headache


Paediatric Glaucoma

Created 2016-11-22 15:05:00 by คุณ System Administrator 1407 Views

Early diagnosis and appropriate IOP control  are very important for visual prognosis.


Pearl in trabeculectomy in uveitic glaucoma

Created 2016-11-22 14:58:00 by คุณ System Administrator 1320 Views


หลักการ 8A
 Anti inflammation

 Adrenaline

 Area

 Antimetabolite
 ACM = anterior chamber maintain
 Anterior sclerostomy
 Adjust and Aim for high IOP
 AssessANGLE CLOSURE: A TO Z

Created 2016-11-22 14:55:00 by คุณ System Administrator 1333 Views

Natural history of angle closure due to primary cause

            There are 3 levels of severity of angle closure due to primary cause, primary angle closure suspect (PACS), primary angle closure (PAC), and primary angle closure glaucoma (PACG).


Exfoliation Syndrome

Created 2016-09-20 19:24:00 by คุณ System Administrator 2411 Views

       True exfoliation syndrome (TEX)

        Natural history of exfoliation syndrome (XFS)

        Natural course XFS by clinical classification

        Intraocular, extraocular and systemic findings

       Laser and surgical treatment of exfoliation glaucoma (XFG)

        Genetic of XFS

       Update on XFSLaser Treatment In Glaucoma

Created 2016-09-20 19:17:00 by คุณ System Administrator 2341 Views

Laser Iridotomy

Laser Iridoplasty

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

Endoscopic Cyclophotocoagulation

Cyclophotocoagulation with MicroPulse TechnologyVertical Program

Created 2016-08-17 22:52:00 by คุณ System Administrator 2816 Views

Vertical Program

เป็นโครงการเฉพาะที่สปสช.จะแบ่งเงิน (เอาไว้ก่อนแล้ว) เพื่อเอาไปทำโครงการรักษาผู้ป่วยเอง และจ่ายเงินเหล่านี้ให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการเข้าร่วมรายการ โดยมีการกำหนดกฎระเบียบในการใช้ยาและทำโครงการตรงในการรักษาประชาชนหลากหลายโครงการ เพื่อให้เงินเพิ่มสำหรับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่จะเข้าร่วมในโครงการนั้นๆ เมื่อมีการกันเงินไว้ก่อนดูจะทำให้มั่นใจว่าการรักษาที่ให้ไปสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ตกลงกันไว้  เนื่องจากการจ่ายเงินตาม DRG เป็นกองทุนปลายปิด  เมื่อทำการรักษาพยาบาลตัวหารมากขึ้นจะทำให้ค่า DRG ลดลง ไม่เท่ากันในแต่ละปีแต่ละรพ.


Is optic disc photography a must in glaucoma diagnosis?

Created 2016-08-11 21:35:00 by คุณ System Administrator 2673 Views

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีของเครื่องมือในการตรวจตาเพื่อวินิจฉัยโรคต้อหินมีการพัฒนาไปมากเช่น OCT, HRT, GDx ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการดูการเปลี่ยนแปลงของ retinal nerve fiber layer thickness และ optic disc morphology

          อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจก่อปัญหาในการเปรียบเทียบข้อมูลเก่าในอดีต ซึ่งผู้ป่วยต้อหินมีความจำเป็นที่ต้องติดตามโรคเป็นเวลานานๆเช่น 10-20 ปี ทำให้ยากแก่การวินิจฉัยโรคว่าแย่ลงหรือไม่ ดังนั้น การทำ optic disc photography ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้เปรียบเทียบเพราะ เทคโนโลยีการถ่ายภาพไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง


Does high AC/A esotropia really need bifocals?

Created 2016-08-04 22:50:00 by คุณ System Administrator 2293 Views

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าการรักษา accommodative esotropia ชนิดที่มี high accommodative convergence / accommodation ratio (AC/A)  คือการสวมแว่น bifocals   แต่ในกลุ่มในเด็กโต อาจไม่ชอบสวม  เนื่องจากภาพลักษณ์ไม่สวยงาม  จึงอาจพิจารณาผ่าตัดกล้ามเนื้อตา เช่น ทำ bilateral medial rectus recession + faden operation ซึ่งจักษุแพทย์บางท่าน ก็พิจารณาผ่าตัด แม้ในเด็กเล็ก  นอกจากนี้ อาจรักษาด้วยแว่นสายตาที่เป็น monofocals  การใส่เลนส์สัมผัสชนิด bifocals  หรือแม้แต่การติดตามสังเกต (observation)