คลังความรู้สำหรับประชาชน

แสดงคลังความรู้สำหรับประชาชน

แสดง 11 - 20 จาก 21 รายการ

กาวตราช้างเข้าตาทำอย่างไรดี

Created 2006-06-29 00:00:00 by คุณ System Administrator 20310 Views


By ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต


ภัยจากคอนเทคเลนส์ตาโต

Created 2006-06-29 00:00:00 by คุณ System Administrator 889 Views


By ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต


บัญชียานอกสวัสดิการข้าราชการและบัญชียาหลักแห่งชาติ

Created 2004-12-22 00:00:00 by คุณ System Administrator 878 Views

สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นสิ่งตอบแทนการทำงานที่มีคุณค่ามากที่สุด สำหรับข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุ กระทรวงการคลังจึงต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2546 มีค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเป็นค่ายา ถึง 50% และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
By แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร