คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 21 - 30 จาก 55 รายการ

journal/file_1310027929.gif

การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ขยายม่านตา เพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Created 2011-07-08 10:25:22 by คุณ System Administrator 493 Views

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้การเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์กันในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละราย การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิาพภายใต้ข้อจำกัดข้างต้นโดยการใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอด
Original Articlesjournal/file_1310027929.gif

ความชุกของภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Created 2011-07-07 12:26:26 by คุณ System Administrator 271 Views

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความชุกของผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มประชากรที่มารับบริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Original Articles


journal/file_1310027929.gif

การสูญเสียเซลล์กระจกตาชั้นในจากการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Created 2011-07-07 12:06:49 by คุณ System Administrator 305 Views

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกาาเปรียบเทียบการสูญเสียเซลล์กระจกตาชั่นในจากการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยหยอดยาชาเฉพาะที่
Original Articlesjournal/file_1310027929.gif

Eye Manifestations of Intrauterine Infections

Created 2011-07-08 11:38:43 by คุณ System Administrator 389 Views

ดวงตาเป็นอวัยวะหนึ่งที่มักได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อของทารกระหว่างอยู่ในครรภ์ จักษุแพทย์ควรมีความรู้ถึงอาการแสดงต่างๆ ของตาในกรณีสงสัยมีการติดเชื้อของทารกตั้งแต่ในครรภ์เพื่อช่วยกุมารแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทางกาย และวางแผนแก้ไขปัญหาของดวงตา
Review Article


journal/file_1277709154.jpg

Sponsors

Created 2010-06-28 14:39:31 by คุณ System Administrator 313 Views


Original Articles


journal/file_1277709154.jpg

Concepts in Public Health Ophthalmology

Created 2010-06-28 14:38:35 by คุณ System Administrator 303 Views


Original Articles


journal/file_1277709154.jpg

The Development of Competency Assessment Model for Ophthalmic Nurse Practitioners

Created 2010-06-28 14:36:32 by คุณ System Administrator 309 Views

Abstract The author aims to study the components in the ophthalmic nurse competency and to develop a model for evaluation. There are 3 steps in the study. 1) Study the components in ophthalmic nurse practitioner competency using the Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique. 2) Develop a model for evaluating the competency of ophthalmic nurse practitioner. And 3) evaluate the model by trying in 3 government hospitals. The results show that the competency for ophthalmic nurse practitioner can be grouped into 2 groups, specific competency and general competency. The evaluation model composes of active nursing competencies and special ophthalmic nurse competencies. When using the evaluation model in 3 hospitals, there are no statistical differences between self evaluation and evaluation by others.
Original Articles


journal/file_1277709154.jpg

Integrated Cataract Management

Created 2010-06-28 14:35:51 by คุณ System Administrator 328 Views

Abstract Objective: To initiate appropriate process of the management for cataract patients to conform to the context of community hospitals. The study employed integrated cataract management so that the patients could get the appropriate treatment and better vision within 1-2 months. Methods: To study the integrated cataract management (ICM) system, the author studied patients who underwent the cataract surgery in 5 community hospitals in Roi-Et and Khon-Khaen provinces. The ICM team consists of ophthalmologists, ophthalmic nurses and health care personnel in the hospitals. The study took 3 months. Results: 1,074 of 2,800 patients were included in this study . 85.9% got better vision without severe infective complication. Less than 3% could not get compatible intraocular lens implantation. The patients could start normally active life within 2 weeks and more patients could be treated. Conclusion: It was found that the ICM is effective and can establish a strong team work and effective personal development. In addition, the ICM can be employed for the sake of ophthalmologic public health in other areas confronting the problems similar to those of this study. However, it is recommended that the context of the study area should be taken into consideration when the ICM would be employed.
Original Articles