ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 291 - 300 จาก 302 รายการ

Cataract Day 2013

Created 2013-02-28 10:05:01 by คุณ System Administrator 651 Views

Cataract Day2013 21-22 มีนาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ (Kamolthip Ballroom) โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร


World Glaucoma Week 2013

Created 2013-02-28 10:03:42 by คุณ System Administrator 530 Views

World Glaucoma Week ปีนี้ชมรมต้อหินจัดงาน รวมพลังระวังต้อหิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ณ. อาคารเวทีลีลาศ สวนลุมพินี


Thai Eye Research Was Hot in US Media!

Created 2013-02-24 04:46:50 by คุณ System Administrator 1689 Views


สัมภาษณ์จักษุแพทย์รุ่นใหม่กับผลงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของ และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามนวัตกรรมทางจักษุประจำปี 2012 ของ AAO สื่ออเมริกาซึ่งปัจจุบันมียอดคนดูกว่า 50ล้านวิว


Congratulations to Thai Awardees in APAO 2013

Created 2013-02-24 04:46:15 by คุณ System Administrator 514 Views


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ประจำปี 2013 ซึ่งได้รับรางวัลใน Gala Dinner ในการประชุม APAO ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา


RCOPT Met AAO at APAO 2013

Created 2013-02-24 04:44:38 by คุณ System Administrator 488 Views


ผมได้รับเขิญจาก AAO ให้พบเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงาน ในฐานะ partnership ทางวิชาการ ในการประชุม APAO ที่อินเดีย แรกผมคิดว่าเป็นการพูดคุยพร้อมกัน กับสมาคมจักษุของประเทศต่างๆ ปรากฏว่าทาง AAO ให้เกียรติเชิญสมาคม หรือราชวิทยาลัย เข้าพูดคุยทีละประเทศ ผมจึงมีโอกาสพูดคุย กับผู้บริหารของ AAO อย่างเป็นกันเองตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมง
Access AAO Virtual Meeting for Free !!!

Created 2013-12-10 15:17:42 by คุณ System Administrator 691 Views

Access AAO Virtual Meeting for Free !!!

 

    

 

    Watch more than 20 hours of content captured during the Annual Meeting in New Orleans, including portion of Spotlight on Cataract Complications : M&M Rounds-Learning form My Mistakes, the Opening Session, My Coolest Video from Retina Subspecialty Day, Corneal Surgery Update and The Great Debate: Glaucoma.
The AAO Virtual Meeting will be available until mid-January.

 http://www.aao.org/meetings/annual_meeting/virtual-meeting.cfm


เรื่องของคุณ..คุณทำเอง "ชีวิตสัมพัทธ์" ตอนที่ 3

Created 2013-12-09 08:22:41 by คุณ System Administrator 509 Views

  

"เพราะพื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา"

เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต

 


RCOPT Mobile App for iOS7 Available Now!

Created 2013-10-21 03:46:45 by คุณ System Administrator 605 Views

ขณะนี้ RCOPT Mobile App ได้รับการ update เพื่อสนับสนุน iOS7 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมรับการประชุมวิ

ชาการที่เชียงใหม่ ท่านสามารถพกโปรแกรมการประชุมท้ังหมดไว้ในมือถือ save โปรแกรมที่สนใจใน calendar ทั้งยังสามารถ join discussion