ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 281 - 290 จาก 296 รายการ

Letter to Members of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

Created 2013-05-30 04:13:40 by คุณ System Administrator 602 Views

 

 
เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เคารพรัก
การประชุมของประธานและผู้แทนขององค์กรจักษุแพทย์แห่งชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน เพื่อก่อตั้ง ASEAN Ophthalmology Society เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นไปอย่างดียิ่ง 
 
ตัวแทนของแต่ละประเทศพร้อมใจกันลงนาม MOU เพื่อก่อตั้ง AOS โดยมีรมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน และสักขีพยานการลงนาม ด้วยตนเอง


Current Perspectives in Infectious Keratitis Episode 1

Created 2013-02-28 10:13:01 by คุณ System Administrator 577 Views

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Current Perspectives in Infectious Keratitis Episode 1 จัดโดยชมรมกระจกตา วันที่ 8 มีนาคม 2556 ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้


Free Online GCP Training

Created 2013-02-28 10:09:01 by คุณ System Administrator 781 Views

สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่ทำงานวิจัยในคน สามารถเข้าไปรับการอบรม Good Clinical Practice (GCP) ได้ด้วยตนเอง โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้.


Training for Low Vision Care

Created 2013-02-28 10:06:42 by คุณ System Administrator 520 Views

การอบรมการดูแลคนสายตาเลือนรางและคนตาบอด ณ ห้องจันทร์ปรุง รัตนากร อาคารวิจัย สถาบันประสาทวิทยา ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556


Cataract Day 2013

Created 2013-02-28 10:05:01 by คุณ System Administrator 651 Views

Cataract Day2013 21-22 มีนาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ (Kamolthip Ballroom) โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร


World Glaucoma Week 2013

Created 2013-02-28 10:03:42 by คุณ System Administrator 530 Views

World Glaucoma Week ปีนี้ชมรมต้อหินจัดงาน รวมพลังระวังต้อหิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ณ. อาคารเวทีลีลาศ สวนลุมพินี


Thai Eye Research Was Hot in US Media!

Created 2013-02-24 04:46:50 by คุณ System Administrator 1689 Views


สัมภาษณ์จักษุแพทย์รุ่นใหม่กับผลงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของ และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามนวัตกรรมทางจักษุประจำปี 2012 ของ AAO สื่ออเมริกาซึ่งปัจจุบันมียอดคนดูกว่า 50ล้านวิว


Congratulations to Thai Awardees in APAO 2013

Created 2013-02-24 04:46:15 by คุณ System Administrator 514 Views


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ประจำปี 2013 ซึ่งได้รับรางวัลใน Gala Dinner ในการประชุม APAO ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา


RCOPT Met AAO at APAO 2013

Created 2013-02-24 04:44:38 by คุณ System Administrator 488 Views


ผมได้รับเขิญจาก AAO ให้พบเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงาน ในฐานะ partnership ทางวิชาการ ในการประชุม APAO ที่อินเดีย แรกผมคิดว่าเป็นการพูดคุยพร้อมกัน กับสมาคมจักษุของประเทศต่างๆ ปรากฏว่าทาง AAO ให้เกียรติเชิญสมาคม หรือราชวิทยาลัย เข้าพูดคุยทีละประเทศ ผมจึงมีโอกาสพูดคุย กับผู้บริหารของ AAO อย่างเป็นกันเองตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมง