ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 251 - 260 จาก 308 รายการ

RCOPT Research Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ GCP

Created 2013-08-19 09:39:13 by คุณ System Administrator 557 Views

researchWorkshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ Good Clinical Practice ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการวิจัย ที่ห้องสัมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม ได้ผ่านไปด้วยดี โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


RCOPT Strategic Planning Photos

Created 2013-02-28 08:59:52 by คุณ System Administrator 715 Views

 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ อ.ชาญวิทย์ สิงหเสนี และทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้กับองค์กรทางการแพทย์มาแล้วมากมาย


RCOPT to ICO World Ophthalmology Quiz at WOC 2014

Created 2013-08-19 09:41:02 by คุณ System Administrator 770 Views

โอกาสหนึ่งเดียวแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ต่อยอด จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICO World Ophthalmology Quiz ในงานประชุม World Ophthalmology Congress 2014


Signed Memorandum of Understanding for Establishing ASEAN Ophthalmology Society

Created 2013-05-30 04:16:56 by คุณ System Administrator 534 Views

The formation of the ASEAN Ophthalmology Society will propagate and consolidate ophthalmological endeavours in the ASEAN region. AOS will reach out


The 1st RCOPT Ophthalmic Photo Contest

Created 2013-02-28 09:58:58 by คุณ System Administrator 744 Views

ขอเชิญชวนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ส่งประกวดภาพถ่ายทางจักษุวิทยา ชิงรางวัลจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการถ่ายภาพของสมาชิกราชวิทยาลัย


The First Honorary Lecture

Created 2013-06-25 08:03:07 by คุณ System Administrator 610 Views

เชิญร่วมฟังปาฐกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ โดย ศ.นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านแรก ...


The New Face of RCOPT Facebook

Created 2013-02-28 10:01:40 by คุณ System Administrator 832 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเปลี่ยน Facebook ของราชวิทยาลัยจาก Personal profile เป็น Fan page เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ และวงการจักษุวิทยาสู่ประชาชน


Thyroid Eye Disease "From Past to Present" : Changing to Better ManagementOculoplastics update in Thyroid Eye Disease

Created 2013-08-19 09:44:39 by คุณ System Administrator 1098 Views

Update in Thyroid Eye Disease ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ได้จัด Symposium ในการประชุมราชวิทยาลัยครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา ในหัวข้อเรื่อง Thyroid Eye Disease "From Past to Present" : Changing to Better Management โดยมุ่งเน้นเสนอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในการดูแลคนไข้กลุ่ม Thyroid Eye Disease ทั้งการวินิจฉัย การรักษาโดยให้ยาหรือการผ่าตัด


Visit RCOPT FaceBook Fan Page or rcopt.org for more information about the 31st Meeting

Created 2013-06-25 07:48:19 by คุณ System Administrator 512 Views

ร่วมกันเป็น Fan page โดยการเข้าไปกด Like ใน Facebook ของราชวิทยาลัยจักษุ ...


We Bring International Conference to You

Created 2013-02-28 09:28:04 by คุณ System Administrator 743 Views

“อยากฟังประชุมวิชาการคุณภาพระดับสากลแต่ไม่มีโอกาส  เสียเวลามาก  ไปยาก  ค่าใช้จ่ายสูง ฯลฯ ....”

 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะยกระดับการประชุมวิชาการประจำปี ให้มีความเป็นนานาชาติ เพื่อให้จักษุแพทย์ไทยและแพทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฯ ได้แสดงศักยภาพ และสามารถนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการคุณภาพระดับสากล