ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 241 - 250 จาก 302 รายการ

ปาฐกถาเกียรติยศ แด่ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์

Created 2013-08-19 09:54:53 by คุณ System Administrator 1223 Views

K.Luangปาฐกถาเกียรติยศ ชีวิตและผลงาน ของ ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ นายกท่านแรกของสมาคมจักษุ โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติรวบรวมโดย ศาสตราจารย์ นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านแรก


ปาฐกถาวิชาการ Exfoliation syndrome โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์

Created 2013-08-19 09:51:31 by คุณ System Administrator 823 Views

สรุปเนื้อหาการบรรยายหัวข้อปาฐกถาวิชาการ "Exfoliation Syndrome: Clinical Manifestations and Significance" โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ จากการประชุนราชวิทยาลัยจักษุครั้งที่ 31 มาให้ท่านสมาชิกได้อ่านกันอีกครั้ง


ประชุมวิชาการ "All about Kids"

Created 2013-08-19 09:21:48 by คุณ System Administrator 528 Views

Kidsเชิญชวนไปฟังปัญหาทางจักษุของเด็กๆที่ไม่เด็กเลยค่ะ "All About Kids" จัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-15.40 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7


RCOPT Research Strategy

Created 2013-02-28 09:50:32 by คุณ System Administrator 662 Views

งานจะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดี คณะกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่ จึงได้ร่วมมือ ประสานใจ วางแผน เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของราชวิทยาลัยฯ...


RCOPT Research Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ GCP

Created 2013-08-19 09:39:13 by คุณ System Administrator 557 Views

researchWorkshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ Good Clinical Practice ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการวิจัย ที่ห้องสัมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม ได้ผ่านไปด้วยดี โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


RCOPT Strategic Planning Photos

Created 2013-02-28 08:59:52 by คุณ System Administrator 715 Views

 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ อ.ชาญวิทย์ สิงหเสนี และทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้กับองค์กรทางการแพทย์มาแล้วมากมาย


RCOPT to ICO World Ophthalmology Quiz at WOC 2014

Created 2013-08-19 09:41:02 by คุณ System Administrator 770 Views

โอกาสหนึ่งเดียวแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ต่อยอด จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICO World Ophthalmology Quiz ในงานประชุม World Ophthalmology Congress 2014


Signed Memorandum of Understanding for Establishing ASEAN Ophthalmology Society

Created 2013-05-30 04:16:56 by คุณ System Administrator 534 Views

The formation of the ASEAN Ophthalmology Society will propagate and consolidate ophthalmological endeavours in the ASEAN region. AOS will reach out


The 1st RCOPT Ophthalmic Photo Contest

Created 2013-02-28 09:58:58 by คุณ System Administrator 744 Views

ขอเชิญชวนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ส่งประกวดภาพถ่ายทางจักษุวิทยา ชิงรางวัลจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการถ่ายภาพของสมาชิกราชวิทยาลัย


The First Honorary Lecture

Created 2013-06-25 08:03:07 by คุณ System Administrator 610 Views

เชิญร่วมฟังปาฐกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ โดย ศ.นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านแรก ...