ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 241 - 250 จาก 255 รายการ

../rcoptapplogo.jpg

Current Perspectives in Infectious Keratitis Episode 1

Created 2013-02-28 10:13:01 by คุณ System Administrator 565 Views

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Current Perspectives in Infectious Keratitis Episode 1 จัดโดยชมรมกระจกตา วันที่ 8 มีนาคม 2556 ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้


../rcoptapplogo.jpg

Free Online GCP Training

Created 2013-02-28 10:09:01 by คุณ System Administrator 763 Views

สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่ทำงานวิจัยในคน สามารถเข้าไปรับการอบรม Good Clinical Practice (GCP) ได้ด้วยตนเอง โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้.


../rcoptapplogo.jpg

Training for Low Vision Care

Created 2013-02-28 10:06:42 by คุณ System Administrator 511 Views

การอบรมการดูแลคนสายตาเลือนรางและคนตาบอด ณ ห้องจันทร์ปรุง รัตนากร อาคารวิจัย สถาบันประสาทวิทยา ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556


../rcoptapplogo.jpg

Cataract Day 2013

Created 2013-02-28 10:05:01 by คุณ System Administrator 640 Views

Cataract Day2013 21-22 มีนาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ (Kamolthip Ballroom) โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร


../rcoptapplogo.jpg

World Glaucoma Week 2013

Created 2013-02-28 10:03:42 by คุณ System Administrator 516 Views

World Glaucoma Week ปีนี้ชมรมต้อหินจัดงาน รวมพลังระวังต้อหิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ณ. อาคารเวทีลีลาศ สวนลุมพินี


../rcoptapplogo.jpg

Thai Eye Research Was Hot in US Media!

Created 2013-02-24 04:46:50 by คุณ System Administrator 1617 Views


สัมภาษณ์จักษุแพทย์รุ่นใหม่กับผลงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของ และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามนวัตกรรมทางจักษุประจำปี 2012 ของ AAO สื่ออเมริกาซึ่งปัจจุบันมียอดคนดูกว่า 50ล้านวิว


../rcoptapplogo.jpg

Congratulations to Thai Awardees in APAO 2013

Created 2013-02-24 04:46:15 by คุณ System Administrator 492 Views


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ประจำปี 2013 ซึ่งได้รับรางวัลใน Gala Dinner ในการประชุม APAO ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา


../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Met AAO at APAO 2013

Created 2013-02-24 04:44:38 by คุณ System Administrator 466 Views


ผมได้รับเขิญจาก AAO ให้พบเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงาน ในฐานะ partnership ทางวิชาการ ในการประชุม APAO ที่อินเดีย แรกผมคิดว่าเป็นการพูดคุยพร้อมกัน กับสมาคมจักษุของประเทศต่างๆ ปรากฏว่าทาง AAO ให้เกียรติเชิญสมาคม หรือราชวิทยาลัย เข้าพูดคุยทีละประเทศ ผมจึงมีโอกาสพูดคุย กับผู้บริหารของ AAO อย่างเป็นกันเองตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมง