ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 221 - 230 จาก 261 รายการ

../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Inside Out

Created 2013-02-28 09:22:29 by คุณ System Administrator 626 Views

แม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT ของทีมวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารของราชวิทยาลัยจักษุแพ


../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Green Project

Created 2013-06-25 07:59:38 by คุณ System Administrator 455 Views

เชิญชวนจักษุแพทย์ร่วมกันลงชื่อรับข่าวสารจากทางราชวิทยาลัยฯผ่าน email เพื่อลดการใช้กระดาษและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม...


../rcoptapplogo.jpg

Press Release of the Summit (Thai)

Created 2013-05-30 04:17:48 by คุณ System Administrator 531 Views

การประชุมผู้นำวิทยาลัย/สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศของประเทศภูมิภาคอาเซียน ห้อง The Study โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา.


../rcoptapplogo.jpg

Press Release of the Summit (English)

Created 2013-05-30 04:17:23 by คุณ System Administrator 530 Views

The Summit of Ophthalmological Societies of ASEAN Countries The Study Room, The Shangri-La Hotel Bangkok, Thailand May 18, 2013, 09.00 - 17.00 hrs.


../rcoptapplogo.jpg

Practical Points of Glaucoma Laser Treatment

Created 2013-08-19 09:48:36 by คุณ System Administrator 1164 Views

การประชุมราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ทางชมรมต้อหินได้จัด Glaucoma Instruction Course ในหัวข้อ "Practical Points of Glaucoma Laser Treatment" โดยมีวิทยากรของชมรมต้อหินมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเลเซอร์และการเลือกใช้ในคนไข้ต้อหินประเภทต่างๆ ทางทีมงานได้ขอสรุปรวบรวมเนื้อหาเพื่อให้ทางสมาชิกเข้ามาทบทวนความรู้ค่ะ ขอขอบพระคุณทางชมรมต้อหินมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


../rcoptapplogo.jpg

Pictures from the Summit

Created 2013-05-30 04:18:26 by คุณ System Administrator 518 Views

บรรยากาศการประชุม Summit of Ophthalmological Societies from ASEAN Countries ที่โรงแรมแชงกรีล่า และอาหารค่ำที่ เอเชียทีค


../rcoptapplogo.jpg

Neuro- Ophthalmology Symposium “To identify the findings by looking into your eyes”

Created 2013-08-19 09:50:13 by คุณ System Administrator 689 Views

จากการประชุมวิขาการครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา ทางชมรมจักษุประสาท ได้จัดบรรยาย Neuro- Ophthalmology Symposium ในหัวข้อเรื่อง “To identify the findings by looking into your eyes” และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าฟัง ทางชมรมจึงได้ฝากเนื้อหาที่บรรยายในวันนั้นมาให้สมาชิกได้อ่านทบทวน เผื่อเจอคนไข้กลุ่มนี้กันค่ะ


../rcoptapplogo.jpg

Historical Picture of MOU Signing for Establishing AOS

Created 2013-05-30 04:18:49 by คุณ System Administrator 535 Views

แถวล่าง จากซ้ายไปขวา Dr. Yeni (Indonesia), Dr. Nurliza (Malaysia), Dr. Thayanithi (Malaysia), Dr. Farida (Indonesia), Dr. Sun SArin (Cambodia), ..


../rcoptapplogo.jpg

EyeNet Magazine

Created 2013-06-25 07:42:36 by คุณ System Administrator 473 Views

ข่าวดี!!! สมาชิกและแพทย์ประจำบ้านสามารถ access EyeNet Magazine ทาง ONE Network ได้แล้ววันนี้..


../rcoptapplogo.jpg

Enhancing Training to Meet the Need for Eye Care

Created 2013-02-28 09:57:31 by คุณ System Administrator 706 Views

คงจะไม่เกินไปนักหากจะกล่าวว่าจักษุวิทยาเป็นหนึ่งในสาขาแพทย์เฉพาะทางยอดนิยมซึ่งดึงดูดคนเก่งมาสมัครเรียน (แต่ในขณะเดียวกันก็มีการฝากเข้ามากเช่นเดียวกับโรงเรียนอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ)