ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 211 - 220 จาก 254 รายการ

../rcoptapplogo.jpg

การประชุมวิชาการครั้งที่ 32

Created 2013-08-19 09:32:54 by คุณ System Administrator 1922 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 32 หลังจากที่เคยจัดการประชุมครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่มากว่า 20 ปี


../rcoptapplogo.jpg

จากใจบก.

Created 2013-08-19 09:57:25 by คุณ System Administrator 599 Views

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก RCOPT Express ดิฉัน พญ.กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์ ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในฐานะบรรณาธิการของ RCOPT Express ค่ะ หลังจากที่แอบช่วยอาจารย์ไพศาลและอาจารย์ฐิติพรมาซักระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ขอยึดพื้นที่อย่างเป็นทางการค่ะ


../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Leadership Development Program (LDP) 2013

Created 2013-08-19 09:27:24 by คุณ System Administrator 558 Views

โอกาสครั้งสำคัญสำหรับจักษุแพทย์ที่ต้องการเรียนรู้ หาประสบการณ์ สร้าง connection ในการเป็นผู้นำในวงการจักษุแพทย์ 


../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Inside Out

Created 2013-02-28 09:22:29 by คุณ System Administrator 615 Views

แม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT ของทีมวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารของราชวิทยาลัยจักษุแพ


../rcoptapplogo.jpg

RCOPT Green Project

Created 2013-06-25 07:59:38 by คุณ System Administrator 449 Views

เชิญชวนจักษุแพทย์ร่วมกันลงชื่อรับข่าวสารจากทางราชวิทยาลัยฯผ่าน email เพื่อลดการใช้กระดาษและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม...


../rcoptapplogo.jpg

Press Release of the Summit (Thai)

Created 2013-05-30 04:17:48 by คุณ System Administrator 522 Views

การประชุมผู้นำวิทยาลัย/สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศของประเทศภูมิภาคอาเซียน ห้อง The Study โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา.


../rcoptapplogo.jpg

Press Release of the Summit (English)

Created 2013-05-30 04:17:23 by คุณ System Administrator 521 Views

The Summit of Ophthalmological Societies of ASEAN Countries The Study Room, The Shangri-La Hotel Bangkok, Thailand May 18, 2013, 09.00 - 17.00 hrs.


../rcoptapplogo.jpg

Practical Points of Glaucoma Laser Treatment

Created 2013-08-19 09:48:36 by คุณ System Administrator 1132 Views

การประชุมราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ทางชมรมต้อหินได้จัด Glaucoma Instruction Course ในหัวข้อ "Practical Points of Glaucoma Laser Treatment" โดยมีวิทยากรของชมรมต้อหินมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเลเซอร์และการเลือกใช้ในคนไข้ต้อหินประเภทต่างๆ ทางทีมงานได้ขอสรุปรวบรวมเนื้อหาเพื่อให้ทางสมาชิกเข้ามาทบทวนความรู้ค่ะ ขอขอบพระคุณทางชมรมต้อหินมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


../rcoptapplogo.jpg

Pictures from the Summit

Created 2013-05-30 04:18:26 by คุณ System Administrator 511 Views

บรรยากาศการประชุม Summit of Ophthalmological Societies from ASEAN Countries ที่โรงแรมแชงกรีล่า และอาหารค่ำที่ เอเชียทีค


../rcoptapplogo.jpg

Neuro- Ophthalmology Symposium “To identify the findings by looking into your eyes”

Created 2013-08-19 09:50:13 by คุณ System Administrator 681 Views

จากการประชุมวิขาการครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา ทางชมรมจักษุประสาท ได้จัดบรรยาย Neuro- Ophthalmology Symposium ในหัวข้อเรื่อง “To identify the findings by looking into your eyes” และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าฟัง ทางชมรมจึงได้ฝากเนื้อหาที่บรรยายในวันนั้นมาให้สมาชิกได้อ่านทบทวน เผื่อเจอคนไข้กลุ่มนี้กันค่ะ