ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 201 - 210 จาก 301 รายการ

1298OPRS WORKSHOPPOSTER-001-001.jpg

ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Created 2014-10-10 08:25:00 by คุณ System Administrator 5891 Views

เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4th eye soft cadaver workshop 2014 : Orbit, eyelids, lacrimal system ขึ้น  ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557  ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด  ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เนื้อหามีทั้งส่วนของภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  หากอาจารย์ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ พญ วรรณกรณ์  เบอร์โทรศัพท์ 089-053-1138  หรือสอบถามมาทางฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4142 กด 0  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการประชุมสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้ โดยจะออกจดหมายเชิญส่งให้


1297Screen Shot 2014-10-03 at 2.49.46 PM.png

ขอเรียนเชิญประชุม เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขโรคท่อน้ำตาอุดตัน ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมวิชาการและ Cadaveric Workshop เรื่องการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน Dacryocystorhinostomy ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษจิกายน 2557 ผู้ร่วมประชุมจะมีทั้ง จักษุแพทย์และโสตศอนาสิกแพทย์ โดยการประชุมจัดเป็นสองช่วง ช่วงเช้ามีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาน้ำตาไหล และการผ่าตัด ทั้ง External and Endoscopic Dacryocystorhinostomy ช่วงบ่ายจะเป็นการผ่าตัด Cadaveric Demonstration และเป็นการลงมือทำผ่าตัดจริงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Compassionate Communication Workshop

Created 2014-09-26 13:26:00 by คุณ System Administrator 5718 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรม Compassionate Communication Workshop ในวันอาทิตย์ที่ พฤศจิกายน 2557  ณ.โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เวลา 8.30-16.00 น.  workshop แบบ experiential style ที่จะพาท่านไปรู้จักการสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication)


128610616274_964991180194316_6436516634988602011_n.jpg

RCOPT invites you to enter the Third RCOPT Ophthalmic Photo Contest

Created 2014-09-23 14:26:00 by คุณ System Administrator 4625 Views

Let the Contest Begin!
RCOPT invites you to enter the Third RCOPT Ophthalmic Photo Contest for a chance to win cash prize and have your photo in program book.

Photo credits : Preeyanuch Khunsongkietขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นและ Workshop เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์‏

Created 2014-10-01 13:08:00 by คุณ System Administrator 4920 Views

ด้วยศูนย์วิทยาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ครั้งที่ 3 และ การอบรมระยะสั้น และ Workshop เรื่อง "การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์" 


1295ปกหนา.jpg

ชีวิตสัมพันธ์

Created 2014-10-01 10:30:00 by คุณ System Administrator 3431 Views

"มนุษย์ทุกคนมักเกิดมามีความเด่นและด้อยในความฉลาด มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ความฉลาดทางด้านต่างๆ แตกต่างกัน"

ชีวิตสัมพันธ์  เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์เดือนตุลาคม ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต  ตอน ถนัดทางไหน เอาเก่งในทางนั้น


Thai Neuro-Ophthalmology Society (TNOS) Course 2014

Created 2014-09-26 13:58:00 by คุณ System Administrator 4125 Views

ครั้งแรกของการผนึกกำลัง Neuro-ophthalmologist ทั้งหมด 19 ท่าน โดยการนำของ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานชมรมประสาทจักษุ
เพื่อสร้างสรรค์ course พิเศษ สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1285download.jpg

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

Created 2014-09-23 14:14:00 by คุณ System Administrator 2923 Views

ราชวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการด้านจักษุวิทยา รวมถึงโครงการวิจัยทางจักษุฯที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และยินดีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ


1288n20120815112208_33097.jpg

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯออกมาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ

Created 2014-09-23 15:22:00 by คุณ System Administrator 2597 Views

ด่วน !!! อย่านอนหลับทับสิทธิ

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคมทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคม เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาของพวกเรา


ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ GCP

Created 2014-09-02 07:57:00 by คุณ System Administrator 3556 Views

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ GCP”   ให้แก่สมาชิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ