ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 201 - 210 จาก 318 รายการ

1318child_mobile_device.jpg

Children Eyes in the Era of Tablet and Smartphone

Created 2014-11-19 21:55:00 by คุณ System Administrator 1390 Views

Chair: Dhaivadee Dulayajinda, MD
Speakers:
Yutthaphong Imsuwan, MD
Natthira Chaisrisawadsuk, MD
Pittaya Phamonvaechavan, MD
Thammanoon Surachatkumtornkul, MD
December 10, 2014
8.30-10.00
Main Hall

Photo: "Jan 27 12 ipad Carson 27/366" by Tia is licensed under CC BY 2.0


1316iois_logo.jpg

The 3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting

Created 2014-11-19 21:01:00 by คุณ System Administrator 1515 Views

December 9-10, 2014
Centara Grand

Some of the invited speakers:
Peter McCluskey
Director of the Save Sight Institute, Sydney Eye Hospital , Professor and Chair of Ophthalmology, the University of Sydney
Mark Humayun
Director of the USC Eye Institute  ....

Download Program : http://www.rcopt.org/images/uploads/Program%20uveitis%201.1.pdf


1306start.jpg

Young Ophthalmologists Club

Created 2014-11-19 20:44:00 by คุณ System Administrator 1171 Views

session พิเศษสำหรับจักษุแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อยากไปเรียนต่อต่างประเทศต้องทำอย่างไร
จบไปเป็นหมอตาคนเเรกของโรงพยาบาลเริ่มอย่างไรดี
ปัญหาเมื่ออยู่ในรพ.เอกชน
อยากเปิดคลินิกตัวเองทำอย่างไร


1305CRST_PR_rcopt_2014.jpg

Immune-Mediated Corneal and Ocular Surface Diseases

Created 2014-11-19 20:35:00 by คุณ System Administrator 1113 Views

Cornea symposium by CRST
Chair: Usanee Reinprayoon, MD
Stevens Johnson Syndrome: Kanaspana Klanarongran, MD
Peripheral Ulcerative Keratitis and Mooren's Disease:
Suphawadee Erjongmanee, MD
Ocular Cicatricial Pemphigoid: Wimolwan Tangpagasit, MD
Wegener's Disease and Behcet's Disease:
Nauljira Prakairungthong, MD
Monday, December 8, 2014
8.30-10.00
Lotus 5-7


1310lacrimal_meeting_2014.jpg

“Diseases and Managements of Lacrimal Drainage System”

Created 2014-11-19 20:53:00 by คุณ System Administrator 1153 Views

Oculoplastic Instruction Course
Chair: Kanjana Leelapatranurak, MD
1. Surgical anatomy of the lacrimal drainage system:
Pattama Wongwatthanadej, MD
2. Punctal and canalicular diseases and treatments:
Raweewan Chunthanoom, MD
3. Congenital NLDO and surgical treatment:
Nuthida Wongwirawat, MD
4. Primary and secondary nasolacrimal duct obstruction:
Premjit Saonanon, MD
5. Trauma to the lacrimal system: Aree Nimitwongsakul, MD
6. DCR : External & Endonasal: Mingkwan Jumroendararasame, MD
Dec 9, 2014
13.30-15.00
Lotus 3-4

Photo credit:Axel Naud ,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike license


1309DIY_gonio_meeting_2014.jpg

DIY Gonioscopy

Created 2014-11-19 20:50:00 by คุณ System Administrator 933 Views

Glaucoma Instruction Course
Chair: Pawasoot Supasai, MD
- Basic Gonioscopy for Beginner: Sakaorat Petchyim, MD
- Easy Tricks to simplify Gonioscopy: Chaiwat Teekhasaenee, MD   ...

Photo credit : 2014 American Academy of Ophthalmology


1308siriraj_alumni_2014.jpg

ขอเชิญศิษย์เก่าจักษุศิริราช ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า

Created 2014-11-19 20:47:00 by คุณ System Administrator 902 Views

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ.ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา
18.00-22.00 น.

"Antique Calling Card" by Calsidyrose is licensed under CC BY 2.0


1307astigmatism_meeting_2014.jpg

Astigmatism: How to Combat with Contact Lenses

Created 2014-11-19 20:46:00 by คุณ System Administrator 734 Views

Speakers: Thawatchai Pansatiankul, MD,
Bharkbhum Khambhiphant, MD, Atiporn Thuangtong, MD
December 9, 2014
15.30-16.30
Lotus 3-4


1313common_retinal_disease_meeting_2014.jpg

Common Retinal Diseases and Practical Management for General Ophthalmologists

Created 2014-11-19 20:57:00 by คุณ System Administrator 622 Views

Chair: Chakrapong Namatra, MD
1. Serosanguinous maculopathy: AMD ,PCV, CSC
Paisan Ruamviboonsuk, MD
2. Retinal vascular disorders: DR, Retinal vein occlusion
Prut Hanutsaha, MD
3. Abnormal vitreoretinal interface: Epiretinal membreane, Vitreomacular traction , Macular hole
Somanus Thoongsuwan, MD

December 10,2014
13.30-15.00
Lotus 3-4


1311sue_meeting_2014.jpg

เปิดแฟ้มคดีจักษุ

Created 2014-11-19 20:55:00 by คุณ System Administrator 828 Views

ผู้ดำเนินรายการ:
ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช
วิทยากร:
อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 3 ท่าน
- นาวาอากาศเอกนายแพทย์อาภัสร์ เพชรผุด
- นายแพทย์จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม
- อาจารย์วิชัย วงศ์ชนะภัย
พร้อม case study
อังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
10.30-12.00
Main Hall