การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา

Updated 2014-06-29 13:11:47


ชื่อหนังสือ           การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา

 

 

 

 

 

ผู้นิพนธ์                  ยุพดี  รัตตะรังสี

พิมพ์เมื่อ                 2545    จำนวน    1000    เล่ม

 

 

 

 

 

ราคา                        250      บาท

พิมพ์ที่                 บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด  212 ม.13  ถนนกรุงเทพกรีฑา  สะพานสูง  กรุงเทพ 

จำนวน                    160      หน้า

หมายเหตุ                                หนังสือสำหรับพยาบาล