จักษุเวชสาร Volume 30 No. 2 July-December 2016 ISSN 0857-5118

Updated 2017-07-14 10:13:00


CONTENTS


Original Articles


Keratometric Effect in Predicting the RefractiveOutcome Post Cataract Surgery
Category: Original Article

Download


Optimal Corneal Incisions to Correct Pre-existing Astigmatism in Cataract Surgery

Category: Original Article

Download


Prevalence and associated factors for pterygium at a tertiary referral center in Northern Thailand

Category: Original Article

Download


Review Articles


ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดงของจอตาอุดตันหลังการฉีดสารเติมเต็ม

Category: Review Article

Download

 

Intraocular Tuberculosis:The Great Mimic

Category: Review Article

Download


คำแนะนำการคัดกรองทางจักษุผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine (CQ) และ Hydroxychloroquine (HCQ)

Category: Review Article

Download


จักษุเวชสาร Volume 30 No. 2 July-December 2016 ฉบับเต็ม