ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 3rd KPUM-KCMH Joint meeting

Updated 2017-06-29 09:33:00


ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์
และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd Chulalongkorn Eye Center - Kyoto Perfectural University of Medicine ที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่สาม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 

โดยจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อ  “Novel Ophthalmology in Progress” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 13 โซนC อาคารภูมิสิริฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก Kyoto Perfectural University of Medicine เหมือนเช่นเคย นำทีมโดย Prof. Shigeru Kinoshita, Prof. Chie Sotozono ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้าน Ocular surface Dr. Kazuhito Yoneda และ Dr. Akihide Watanabe ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microscopic oculoplastic surgery 
และ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น อีก 7 ท่าน รวมถึงวิทยากรจากทางประเทศไทยมาร่วมบรรยายอย่างเข้มข้น 
ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางคณะผู้จัดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และจักษุแพทย์ทุกๆท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *คลิกเพื่อลงทะเบียน* ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง) สอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-256-4142