การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยการมองเห็น

Updated 2016-11-14 09:24:00


การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยการมองเห็น

พอ.หญิง ผศ.พญ.ฐิติพร รัตนพจนารถ

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ห้าของหลายๆคน    เมื่อมีเหตุให้สายตามัวลงการใช้โทรศัพท์ก็ดูจะยากขึ้นไปด้วย   ลองมาดูกันว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยให้ผู้มีปัญหาทางสายตาหรือผู้สูงอายุใช้มือถือได้ง่ายขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ


การตั้งค่า iPhone, iPad


ไปที่   “การตั้งค่า > ทั่วไป  >  การช่วยการเข้าถึง >”    ถึงตรงนี้มีให้เลือกใช้หลาย

อย่างเลยค่ะ  เช่น  


แว่นขยาย

ใช้สำหรับขยายภาพวัตถุ เช่น อ่านฉลากยา อ่านป้ายสินค้า เป็นต้น   เมื่อกดสามครั้งที่ปุ่ม Home จะมีแว่นขยายปรับขนาดได้(ดังรูป)

ซูม  

ซูมจะช่วยให้อ่านอีเมล และพิมพ์ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ได้ง่ายขึ้น  เมื่อเปิดใช้ซูมแล้วถ้าใช้สามนิ้วเคาะบนจอสองครั้งจะขยายภาพบนจอ 200%  และใช้สามนิ้วเลื่อนบนจอเพื่อเลื่อนตำแหน่งภาพ


ฟิลเตอร์สี

ช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีแยกสีได้ง่ายขึ้น    ผู้ที่เป็นตาบอดสีแต่กำเนิดมักจะพร่องสีแดง/สีเขียว   โรคบางชนิด เช่น จอตาเสื่อม ต้อหิน อาจทำให้มีอาการตาพร่องสีน้ำเงิน/สีเหลืองได้     เมื่อใช้ฟิลเตอร์สีจะทำให้แยกสีที่คล้ายกันได้ง่ายกว่าเดิม เช่น   เมื่อเลือกฟิลเตอร์สีแดง/สีเขียวจะทำให้สีแดงกลายเป็นสีบานเย็น  ซึ่งผู้ที่ตาบอดสีบอกว่าทำให้แยกสีได้ง่ายขึ้นมากกกกก    โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีไอคอนตัวเลขจะเห็นชัดเจนขึ้น  

VoiceOver

การอ่านรายการบนหน้าจอ  แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ  แตะสองครั้งเพื่อให้รายการที่เลือกอยู่ทำงาน  เช่น ถ้าใช้ไลน์  เมื่อแตะที่ข้อความก็จะมีเสียงพูดของข้อความที่ส่งมา   สามารถปรับความเร็วในการพูดได้ตามชอบตั้งแต่ช้าเป็นเต่าจนถึงเร็วแบบกระต่ายทีเดียว   สำหรับ VoiceOver   อันนี้ผู้เขียนลองใช้ดูแล้ว  พบว่าเราจะเคยชินกับการแตะครั้งเดียวเพื่อเลือกรายการ   จึงต้องมีการหัดใช้กันนิดหน่อยนะคะ

นอกจากนี้ยังมีการกลับสีที่ทำให้พื้นหลังเป็นสีดำตัวหนังสือสีขาว   ทำข้อความใหญ่ขึ้นโดยปรับขนาดได้   ทำข้อความตัวหนา   ปรับรูปร่างปุ่ม  เพิ่มความต่างระดับสีโดยการลดความโปร่งใสและทำให้สีเข้มขึ้น


IMG_8117 1.jpgIMG_8167.jpg

IMG_8166 (1).jpgการตั้งค่า Samsung

ไปที่ “การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ >  การมองเห็น”

สามารถเพิ่มขนาดตัวหนังสือ  การซูมภาพ    การปรับสี (แต่ไม่มีตัวกรองสีสำหรับผู้ตาบอดสี)  TalkBack (ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ)   ที่ทำงานเหมือน VoiceOver ใน iPhone โดยการอ่านข้อความหน้าจอ


สำหรับโทรศัพท์อื่นๆ จะมีการช่วยเหลือการเข้าถึงซึ่งแตกต่างกันไปบ้าง    ทดลองใช้ดูนะคะเพื่อช่วยให้การมองเห็นดียิ่งขึ้นค่ะ