รังสี UV กับดวงตา

Topic started 2015-04-14 11:44:00 by Wittawin Chantapoh 202.28.179.xxx


1. อยากทราบว่ารังสี UV มีผลอย่างไรกับดวงตาบ้าง และก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง ครับ

2. อยากทราบความชุกของโรคทั้งหมดในข้อ 1 ตั้งแต่ปี 2548-2558 ครับ

ขอบคุณครับ


ผลต่อดวงตาจากรังสี UV มีได้ตั้งแต่ทำให้เกิดต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก ไปจนถึงจอประสาทตาเสื่อมครับ แต่ผมไม่ทราบความชุกเป็นตัวเลขที่แน่นอนครับ

Replied 2015-06-01 22:17:00 by 1.46.207.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.