ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Ophthalmology Society 
ครั้งที่ 4 ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 7-8 พย. 2562 หมดเขตรับบทคัดย่อ วันที่ 31 กค. 2562 

https://aoscambodia2019.org

บทคัดย่อจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบนโยบายพิเศษ) สำหรับแพทย์ประสงค์รับทุนจักษุ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เว็บไซต์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท http://www.icpird.in.th/resident/

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


เนื่องด้วย ชมรม Asean ophthalmology society (AOS) จะมีการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ที่ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดร่วมกับ 8th Indo-china ocular and inflammation meeting และ 18th COS annual meeting, cambodian ophthalmological society โดยรายละเอียดของการลงทะเบียนจะมีการประกาศออกมาในไม่ช้า โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ทางประเทศกัมพูชายังส่งเสริมการท่องเที่ยวนครวัด และมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก AOS ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดี แด่ 
1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการสังคม ประจำปี 2561 " 
2. ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 "

เรียน สมาชิกที่สนใจประชุมวิชาการด้าน
Manual Small Incision Cataract Surgery  ( MSICS ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิ้งก์ https://ccc2019.in/

ขอเชิญส่งชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้สะดวก มาที่อีเมลราชวิทยาลัยจักษุ admin@rcopt.org 
ราชวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อผ่านชมรมต้อกระจกแผลเล็ก เพื่อลงทะเบียนในราคาพิเศษต่อไป


แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2019-20 ให้ส่งข้อมูลดังนี้ 

1) CV 
2) Certificates 
3) Testimonials
4) Reference letters and 
5) A published article

มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัคร APAO International Fellowship Program 2019-20''

หลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการราชวิทยาลัยแล้ว จะต้องดำเนินการ complete application form ผ่าน website APAO เพื่อ APAO committee 
พิจารณาการคัดเลือกขั้นต่อไป

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน