ข่าวสารกิจกรรม RCOPT

ปาฐกถาเกียรติยศ แด่ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์
ปาฐกถาวิชาการ Exfoliation syndrome โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ 
Neuro- Ophthalmology Symposium “To identify the findings by looking into your eyes”
Practical Points of Glaucoma Laser Treatment
Thyroid Eye Disease "From Past to Present" : Changing to Better ManagementOculoplastics update in Thyroid Eye Disease
RCOPT to ICO World Ophthalmology Quiz at WOC 2014
RCOPT Research Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ GCP
การประชุมวิชาการครั้งที่ 32 
ASEAN Ophthalmology Society (AOS) The First Congress
RCOPT Leadership Development Program (LDP) 2013
ประชุมวิชาการ "All about Kids"
เรื่องของคุณ..คุณทำเอง ตอน "ชีวิตสัมพัทธ์"


The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717