คุณหมอครับรอคำแนะนำ

Topic started 2018-12-23 09:27:00 by kwanpraekaew vichai 171.98.152.xxx


เรื่งต้อกระจก


เรียนแพทย์ที่เคารพ

       ดิฉันขอปรึกษาเรื่องลำดับการใช้ยาหยอดตา  กรณีที่มียาหลายตัว  
โดยจากที่หาอ่านมา มีหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง เช่น ระยะเวลาห่าง, PH, dosage form เป็นต้น
แต่บางเวป มีลำดับตามชนิดของยาด้วย (ค้นหาจาก How to administer eye drops and ointments) 
จึงเรียนปรึกษาว่าต้องยึดหลักอย่างไรคะ
                                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                สุดารัตน์  สังข์ศักดา


Replied 2020-09-25 11:40:00 by สุดารัตน์ สังข์ศักดา 1.1.244.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.