ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ศศิวิมล จันทรศรี
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Pediatric Ophthalmology (จักษุวิทยาเด็ก)Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Contact Info
66 ถ. เทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Pediatric Ophthalmology and Strabismusรามาธิบดี 0
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
TRSC   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.