ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Professor Yosanan Yospaiboon, M.D
ข้อมูลเพิ่มเติม

Professor of Ophthalmology

Department of Ophthalmology, Khon Kaen University

Head, Vitreoretinal Service, KKU Eye Center

Executive Committee, Royal College of Ophthalmologists Thailand, Bangkok

สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Language Ability
Thai, English
Contact Info
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  ปี 1979
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  ปี 1982
แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
B.Sc (Hon) degreeFaculty of Science, Mahidol University 1973-19761976
Certificate: Leadership development trainingKhon Kaen University1997
Certificate: TQA training programThailand Productivity InstituteBangkok, Thailand2003
Certificate: MiniMBA in hospital managementKhon Kaen University 2005
Certificate: Good clinical practice in biomedical researchKhon Kaen University 2006
Certificate: International course in rhegmatogenous retinal detachmentThai Reitna Society, RCOPTBangkok, Thailand 2007
แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
American Academy of Ophthalmology (AAO) 1989 
European Society of Cataract and Refractive Surgery 2003 
Royal College of Ophthalmologist
1986ปัจจุบัน
Thai Medical Council
1982ปัจจุบัน
Thai Retina Society
1986ปัจจุบัน
Thai Society of Ophthalmologists

1986ปัจจุบัน
แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ
Awards and HonorsDescription
Honorary editorial board, Journal of Clinical Ophthalmology 2015-present
Executive Committee, Royal College of Ophthalmologists Thailand, Bangkok 1996-present
Chairman, Research Committee, Royal College of Ophthalmologists Thailand, Bangkok
2014-2016
Advisory Committee, Clinical Research Collaboration Network, Medical Research Foundation 2011-2012
Chairman, Research Committee, Royal College of Ophthalmologists Thailand, Bangkok 2010-2012
Advisory Committee, Academic Resource Center, Khon Kaen University 2009-2013
Chairman, Eye Research Group, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 2008-2012
Editorial board, Journal of Medical Association of Thailand 1992-present
Editorial board, Thai Journal of Ophthalmology 1992-present
Advisory editorial board, Thai Journal of Public Health Ophthalmology 1992-present
แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
Assistant Dean for Research AffairFaculty of Medicine, Khon Kaen University 19931995
Assistant professorDepartment of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
19851987
Associate professorDepartment of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
19872006
Chairman, Department of OphthalmologyFaculty of Medicine, Khon Kaen University (1996-2011)19962011
Deputy DirectorSrinagarind Hospital School of Medicine, Khon Kaen University
20092011
InstructorDepartment of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
19831985
Professor of OphthalmologyDepartment of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
2006ปัจจุบัน
แสดง 1 - 57 จาก 57 รายการ
PublicationYearLink
Sanguansak T, Morley K, Morley M, Kusakul S, Lee R, Shieh E, Yospaiboon Y, Bhoomibunchoo C, Chai-ear S, Joseph A, Argawal I. Comparing smartphone camera adapters in imaging post-operative cataract patients. Journal of Telemedicine and Telecare 2016.
2016
Thariya P, Yospaiboon Y, Sinawat S, Sanguansak T, Bhoomibunchoo C, Laovirojjanakul W. Blood culture bottles are superior to conventional media for vitreous culture. Clin Exp Ophthalmol 2016 (Corresponding author)
2016
Laovirojanakul W, Pipatbanditsakul S, Yospaiboon Y. Ophthalmic manifestration of Paederus dermatitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2015; 46(1): 15-8.
2015
Sanguansak T, Pitujaturont P, Yospaiboon Y, Sinawat S, Ratanapakorn T, Bhoomibunchoo C. Macular sensitivity after half-dose verteporfin photodynamic therapy in central serous chorioretinopathy. Clin Ophthalmol 2015; 9: 2257-61. (Corresponding author)
2015
Sinawat S, Auvichayapat N, Auvichayapat P, Yospaiboon Y, Sinawat S. 12-year retrospective study of Sturge-Weber syndrome and literature review. J Med Assoc Thai. 2014 Jul; 97(7): 742-50.
2014
Sinawat S, Bhoomibunchoo C, Yospaiboon Y, Sinawat S. Spontaneous bilateral retinal pigment epithelium rips with good visual acuity. J Med Assoc Thai 2014; 97(Suppl.10): S115-9.
2014
Bhoomibunchoo C, Ratanapakorn T, Sinawat S, Sanguansak T, Yospaiboon Y. Infectious Endophthalmitis: Review of 420 Cases. Clin Ophthalmol 2013; 7:247-52. (Corresponding author)
2013
Panin S, Yospaiboon Y, Laopaiboon, M, Ratanapakorn T, Pratipanawat P. Capacity of nurse for diabetic retinopathy screening by digital fundus camera at Khon Kaen community hospitals. Thai J Ophthalmol 2013; 27(2): 77-85.
2013
Sinawat S, Yospaiboon Y, Sinawat S. Subretinal angiostrongyliasis-induced optic neuritis: a case report. Clin Ophthalmol 2013; 7: 977-9.
2013
Sinawat S, Kitkhuandee A, Auvichayapat N, Auvichayapat P, Yospaiboon Y, Sinawat S. Hypoimmunoglobulinemia and protein C deficiency in a girl with Jacobsen syndrome: A case report. J Med Assoc Thai 2013; 96 (7): 870-3.
2013
Sinawat S, Ratanapakorn T, Sanguansak T, Yospaiboon Y, Sinawat S. Intravitreal bevacizumab for proliferative diabetic retinopathy with new dense vitreous hemorrhage after full panretinal photocoagulation. Eye (Lond) 2013; 27(12): 1391-6.
2013
Yospaiboon Y, Yospaiboon K, Ratanapakorn T, Sinawat S, Sanguansak T, Bhoomibunchoo. Analysis of eye health in the Thai population. J Med Assoc Thai  2012; 95(7): S170-6.
2012
Yospaiboon Y, Yospaiboon K, Ratanapakorn T, Sinawat S, Sanguansak T, Bhoomibunchoo. Management of cataract in the Thai population. J Med Assoc Thai 2012; 95(7): S177-81.
2012
Sanguansak T, Moreley MG, Yospaiboon Y, Lorch A, Hedt B, Moreley K. The impact of preprinted prescription forms on medication prescribing errors in an ophthalmology clinic in northeast Thailand: a non-randomised interventional study. BMJ Open 2012 Feb 24; 2: e000539.
2012
Thanathanee, O, Ratanapakorn T, Morley MG, Yospaiboon Y. Lower conjunctival fornix packing for mydriasis in premature infants: A randomized trial. Clin Ophthalmol 2012; 6: 253-6. (Corresponding author)
2012
Yospaiboon Y. Pneumatic retinopexy. Arch Ophthalmol. 2011; 129(8): 1111.
2011
Yospaiboon Y. Rethinking surface tension and buoyancy. Arch Ophthalmol. 2011; 129(8): 1110.
2011
Sinawat S, Yospaiboon Y, Sinawat S. Bilateral endogenous endophthalmitis in disseminated NTM infection: a case report. J Med Assoc Thai 2011 May; 94(5): 632-6.
2011
Ratanapakorn T, Patarakittam T, Sinawat S, Sanguansak T, Bhoomibunchoo C, Kaewpanna S, Yospaiboon Y. Effect of cataract on electroretinographic response. J Med Assoc Thai. 2010 Oct; 93(10): 1196-9.
2010
Sinawat S, Ratanapakorn T, Sanguansak T, Prompol S, Laopaiboon M, Yospaiboon Y. Air vs perfluoropropane gas in pneumatic retinopexy: a randomized noninferiority trial. Arch Ophthalmol. 2010; 128(10): 1243-7. (Corresponding author)
2010
Sinawat S, Sinawat S, Ratanapakorn T, Yospaiboon Y, Sanguansak T, Bhoomibunchoo C. Efficacy of Intravitreal Bevacizumab injection for the treatment of Proliferative diabetic retinopathy: A pilot study. Thai J Ophthalmol 2010; 24(2): 120-6.
2010
Suwan-Apichon O, Ratanapakorn T, Panjaphongse R, Sinawat S, Sanguansak T, Yospaiboon Y.  2.5% and 10% phenylephrine for mydriasis in diabetic patients with darkly pigmented irides. J Med Assoc Thai. 2010 Apr;93(4):467-73.
2010
Sinawat S, Sanguansak T, Angkawinijwong T, Ratanapakorn T, Intapan PM, Sinawat S, Yospaiboon Y. Ocular Angiostrongyliasis: clinical study of three cases. Eye (Lond) 2008 Nov; 22(11): 1446-8.
2008
Yospaiboon Y, Ratanapakorn T. Pars plana vitrectomy for diabetic macular edema. The Cochrane Collaboration Online Protocol 2007;vol 2 April.
2007
Sinawat S, Sanguansak T, Ratanapakorn T, Sinawat S, Yospaiboon Y. OCT findings in patients with central serous choroidopathy at Srinagarind Hospital. Thai J Ophthalmol 2007; 21(2): 120-7.
2007
Ratanapakorn T, Yospaiboon Y, Chaisrisawadsuk N. Single dose of 1%tropicamide and 10% phenylephrine for pupil dilation. J Med Assoc Thai 2006; 89(11):1934-9.
2006
Sinawat S, Ratanapakorn T, Yospaiboon Y. Cortical blindness after motorcycle accident. a case report. J Med Assoc Thai 2006; 89(3): 380-3.
2006
Yospaiboon Y, Sanguansak T, Ratanapakorn T, Sinawat S. Surgical outcomes in rhegmatogenous retinal detachment at Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2005; 88 (suppl 9): S69-76.
2005
Yospaiboon Y, Saree S, Pasadhika S. Blood culture and conventional culture media for vitreous culture in endophthalmitis. J Med Assoc Thai 2005; 88 (5): 639-42. 
2005
Yospaiboon Y, Wongwai P, Ratanapakorn T, Sinawat S. Translimbal fixation for posterior chamber lenses. J Med Assoc Thai 2005; 88 (suppl 9): S77-81.
2005
Yospaiboon Y, Luanratanakorn P, Noppawinyoowong C. Randomized double-blind clinical study of 10% phenylephrine vs  2.5% phenylephrine on pupillary dilatation. J Med Assoc Thai 2004; 87 (11): 1380-4.
2004
Tungsirichaipong A, Yospaiboon Y. Intraocular pressure change after pneumatic retinopexy. Thai J Ophthalmol 2002; 16(1): 1-7.
2002
Kitthaweesin K, Yospaiboon Y. Dexamethasone and Methylprednisolone in Treatment of Indirect Traumatic Optic Neuropathy. J Med Assoc Thai 2001; 84: 628-634.
2001
Yospaiboon Y, Khampor P. Biometric measurement and analysis in 2,238 eyes. Thai J Ophthalmol 1995; 9 (2): 119-124.
1995
Yospaiboon Y, Sajjapong P. Pneumatic retinopexy with air: a preliminary report. Thai J Ophthalmol 1995; 9 (2): 139-146.
1995
Yospaiboon Y, Limpawuthiwaranond W, Noppawinyoowong C, Kowuwan W, Lawtiantong T. Cost-effectiveness analysis of topical ketoconazole and amphotericin B for treatment of keratomycosis. Excerpta Medica 1992; ICS 982:364-369.
1992
Yospaiboon Y, Limpawuthiwaranond W, Noppawinyoowong C. Topical Ketoconazole for treatment of keratomycosis. Thai J Ophthalmol 1990; 4(2): 129-133.
1990
Yospaiboon Y, Maleewong W, Suwanwatana C. Ocular toxoplasmosis: diagnosis by isolation of Toxoplasma gondii. Thai J Ophthalmol 1990; 4(1): 35-40.
1990
Yospaiboon Y, Noppawinyoowong C. Preparation of 2% ketoconazole in batch size. Thai J Ophthalmol 1990; 4(2): 125-127.
1990
Yospaiboon Y, Noppawinyoowong C. EDTA for treatment of band keratopathy. Thai J Ophthalmol 1989; 3 (2): 77-79.
1989
Yospaiboon Y, Prabriputaloong A. Early Laser Photocoagulation for idiopathic central serous choroidapathy. J Med Assoc. Thai 1989; 72: 138-143.
1989
Yospaiboon Y, Sangveejit J,  Suwanwatana C. Traumatic hyphema: clinical study of 149 cases. J Med Assoc. Thai 1989: 72:520-526.
1989
Yospaiboon Y, Sangveejit J, Suwanwatana C. Retinoblastoma at Srinagarind Hospital. Thai J Pubilic Health 1989; 3 (2): 143-151.
1989
Yospaiboon Y, Sithithavorn P, Maleewong W, Ukosanakarn U, Bhaibulaya M. Ocular Thelaziasis in Thailand. J Med Assoc. Thai 1989; 72: 469-473.
1989
Yospaiboon Y. Endophthalmitis. Thai J Public Health 1989; 2 (2): 127-142.
1989
Prabriputaloong A, Yospaiboon Y, Kittiponghansa S, Viwathanatepa M, Sangveejit J. Causes of blindness and restoration of sight for the students in the school for the blind, Khon Kaen. J Med Assoc. Thai 1989; 72: 606-612.
1989
Yospaiboon Y, Sangveejit J, Suwanwatana C. Endophthalmitis: Review of 77 consecutive cases. Thai J Ophthalmol 1988; 2(2): 63-69.
1988
Yospaiboon Y, Saengnipanthkul S. Naproxen-Orphrenadrine and acute accommodative insufficiency. Thai J Ophthalmol 1987; 2 (1): 28-29.
1987
Yospaiboon Y, Sangveejit J. Orbital cellulitis due to Pseudomonas pseudomallei. Thai J Ophthalmol 1987; 1(2): 51-54.
1987
Yospaiboon Y, Prabriputaloong A. Ulcerative keratitis: clinical analysis of 183 cases. Ramathibodi Hosp Med J 1986: 9 (1): 23-29.
1986
Yospaiboon Y. Ocular changes caused by Angiostrongylus  canthonensis. Srinagarind Hosp Med J 1986; 1(1): 51-58.
1986
Yospaiboon Y. Pituitary apoplexy without optic disc pallor. Srinagarind Hosp Med J 1986; 1(2): 155-161.
1986
Yospaiboon Y. Retinal detachment surgery at Srinagarind Hospital. Srinagarind Hosp Med J 1986; 1(2): 105-111.
1986
Yospaiboon Y, Lawtiantong T, Chotibutr S. Clinical observations of ocular quinine intoxication. Japanese J Ophthalmol 1984; 28: 409-415.
1984
Yospaiboon Y. Prabriputaloong A. Causes of blindness in Srinagarind Hospital. Bulletin of Khon Kaen University Health Science Center 1984; 10(3): 27-35.
1984
Yospaiboon Y. Scleromyxedema of the eyelid. Bulletin of Khon Kaen University Health Science Center 1983; 9 (1): 65-70.
1983
Kanchanaranya C, Yospaiboon Y. Natural history of rhegmatogenous retinal detachment among Thai patients. Transaction Asia Pacific Academy of Ophthalmology 1981; 8: 581-91.
1981
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Displaying 1-2 of 1 result.
ข้อมูลเพิ่มเติม

Book Chapter & Textbook

1.      Yospaiboon Y. Common Retinal Diseases. In: Yenjit W, ed. Retinal Detachment. Bangkok: Pikanate Publishers 1986: 250-276.

2.      Yospaiboon Y. Ocular Examination. (Textbook). Khon Kaen: Siripan Offset Publisher 1986: 1-256.

3.      Yospaiboon Y. Retinal Detachment Surgery. (Textbook). Khon Kaen: Anna Offset Publisher 2006:1-420.

4.      Yospaiboon Y. Anti-VEGF in Retinal Diseases. (Textbook). Khon Kaen: Anna Offset Publisher 2012:1-240.

Peer Reviewer for
     Annals of Medicine and Health Science Research 
     AAPOS 
     BMC Ophthalmology
     Clinical Ophthalmology 
     Index Copernicus
     Indian Journal of Ophthalmology 
     Journal of Medical Association of Thailand 
     Malaysian Journal of Medical Science
     Medical Science Monitors
     Neurology India 
     Ophthalmic Surgery, Laser & Imaging 
     Rangsit Journal of Arts and Science
     Siriraj Medical Journal 
     Songklanagarind Medical Journal 
     Srinagarind Medical Journal 
     Thai Journal of Ophthalmology
     Therapeutics and Clinical Risk Management 
 

Official Contact Present Workplace
NameDescriptionAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น40002yosanan@kku.ac.th+6643 363010, +6643 363011
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ
Social TypeNameIcon
Youtubeงานมุทิตาจิตศาสตราจารย์ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Youtubeมุทิตาจิต ศ.นพ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Youtubeราชวิทยาลัยจักษุ ครั้งที่ 36@ขอนแก่น