ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง กัลยาณี โรจนาภรณ์
สาขาที่สนใจ
Cornea (กระจกตา)Cornea and Refractive Surgery
Contact Info
กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Cornea and Refractive Surgeryรามาธิบดี 2517
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.