ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ปิยะดา จิตสุทธินันท์
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)General Ophthalmology
Contact Info
นครสวรรค์

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
General Ophthalmologyศิริราช 0
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.สวรรค์ประชารักษ์   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.