ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง นิศา โสธรวิทย์
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
Cataract (ต้อกระจก)
Contact Info
กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2541
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2547
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in GlaucomaUniversity of British Columbia, Canada2550
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.สงฆ์   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.