ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)General Ophthalmology
Contact Info
เชียงใหม่

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
General Ophthalmologyเชียงใหม่ 2551
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.