ชื่อ-สกุล
พันเอก แพทย์หญิง ฐิติพร รัตนพจนาถ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 
กรรมการและเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Cataract (ต้อกระจก)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
Language Ability
English, Thai
Contact Info
ภาควิชาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกูฏเกล้า กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Retina and VitreousYale University 2001
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Program Director CourseInternational Council of OphthalmologyBali, Indonesia2009
หลักสูตรอบรมการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับความรุนแรงจากภัยมนุษย์และธรรมชาติกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เครื่อข่ายพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์2557
การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ เสมสิกขาลัยประกาศนียบัตรหลักสูตรต่อเนื่อง 2556
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
Thai Retina SocietyExecutive Committee - กรรมการบริหาร ชมรมจักษุแพทย์จอตา (ประเทศไทย)  ปัจจุบัน
The Royal College of Ophtalmologists of Thailand
Secretary General - เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

2012ปัจจุบัน
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Awards and HonorsDescription
APAO - Leadership Development Program ParticipantThailand Participant, Leadership Development Program.
Asia Pacific Academy of Ophthalmology (APAO-LDP)
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Displaying 1-1 of 1 result.
ข้อมูลเพิ่มเติม
“หมอหนูอยากหาย หนูจะไปดูแลพี่ พี่หนูเป็นมะเร็ง” [CLICK]
Official Contact Present Workplace
NameDescriptionAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
ภาควิชาจักษุวิทยาวัน-เวลา ออกตรวจ  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้ากรุงเทพมหานคร
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ
Social TypeNameIcon
FacebookOfficial Page: ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
Facebookเพจสุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
YoutubeMy YouTube Channel