ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ ชัยวัฒน์ ฑีฆะเสนีย์
สาขาที่สนใจ
Contact Lens (คอนแทคเลนส์, เลนส์สัมผัส)Glaucoma
Contact Info
กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Glaucomaรามาธิบดี 2523
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รามาธิบดี   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.