ชื่อ-สกุล
"Iron Man" โทนี่ เอดวาร์ด สตาร์ค
Anthony Edward "Tony" Stark
ข้อมูลเพิ่มเติม
I do have a responsibility to keep my inventions from evil hands – but I have a greater responsibility to oppose that evil any way I can. So, Tony Stark may have done his bit out there, but only Iron Man can do what has to be done... So... I guess Iron Man will be around for a while.

สาขาที่สนใจ
Genetic (พันธุศาสตร์)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)น่าสนใจที่สุด
Tesseract
Infinite source of energy
Language Ability
English

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  เกียรตินิยมอันดับ 1 ปี 2540
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
Awards and HonorsDescription
No results found.
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.