ชื่อ-สกุล
นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก
Puwat Charukamnoetkanok, MD.
ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวหน้าโครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 
Project Director of the National Eye Institute of Thailand Initiative
Adjunct Assistant Professor, University of Iowa
Adjunct Assistant Professor of Ophthalmology, University of Pittsburgh School of Medicine
Consultant Mettapracharak (Wat Rai Khing) Hospital, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
Language Ability
English, Thai
Contact Info
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ. สามพราน นครปฐม

แพทยศาสตร์บัณฑิต University of Rochester School of Medicine and Dentistry. Honor with distinction in research. ปี 1998
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา University of Iowa. Department of Ophthalmology ปี 2002
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Assistant in Ophthalmology, Associate StaffMassachusetts Eye and Ear InfirmaryHarvard Medical School, Boston USA2004
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่น 43โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการบริหารงานโรงพยาบาล2557
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกรรมการบริหาร (รองเลขาธิการ)

2014ปัจจุบัน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยอนุกรรมการวิชาการ 2012ปัจจุบัน
แพทยสภา
2014ปัจจุบัน
แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ
Awards and HonorsDescription
2009 - 2010 Senior Technical Officer: Health Metrics Network (HMN)
WHO, Secondment representing the Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage
2009 Advisor to the Thai Senate Committee on Public Health
2003 Outstanding Teaching and Commitment to Education Award By the Residents at Massachusetts Eye and Ear Infirmary
1995-1997 Howard Hughes Medical Institute-National Institutes of Health Research Scholar
1993-1994 Special Executive Committee Commendation
For outstanding academic performance in the second year medical school.
1992 Phi Beta Kappa, Psi of New York
1992 Award for Excellence in Biochemistry
Scholarship based on academic excellence and research capabilities.
1991 Jerome J. and Julia and Dr. Theodore Perl Pre-medical Scholarship
Merit award for promising future career in medicine.
1991 Barbara and Alan Pollack Scholarship for Academic Excellence
Merit award based on leadership potential.
แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
Adjunct Assistant ProfessorUniversity of Iowa
2009ปัจจุบัน
Adjunct Assistant Professor of OphthalmologyUniversity of Pittsburgh School of Medicine
2008ปัจจุบัน
Assistant Professor of Ophthalmology
University of Pittsburgh School of Medicine
20042008
Assistant to the President for International RelationsMahidol University
2010ปัจจุบัน
แสดง 1 - 17 จาก 17 รายการ
PublicationYearLink
 Management of herpes simplex virus stromal keratitis: An evidence-based review. 
J.E. Knickelbein, R.L. Hendricks, and P. Charukamnoetkanok. Surv Ophthalmol. 2009;54:226-34.
2009
Neurotrophic keratitis in a patient with disseminated lymphangiomatosis.
J.E. Knickelbein, S.T. Stefko, and P. Charukamnoetkanok.  Eye and Brain 2009; 1:1-4.
2009
Robotic slit-lamp for tele-ophthalmology. 
P. Charukamnoetkanok, K. Ekkachai, N. Klanarongran, et al.  ICROS-SICE International Joint Conference 2009; August 18-21: 2535-39.
2009
Repeated, noninvasive, high resolution spectral domain optical coherence tomography imaging of zebrafish embryos. 
L. Kagemann, H. Ishikawa, J. Zou, P. Charukamnoetkanok et al.  Mol Vis. 2008;14:2157-70.
2008
Corneal stem cells: bridging the knowledge gap.
P. Charukamnoetkanok. Semin Ophthalmol. 2006, 21:1-7.
2006
Controversies in management of bacterial keratitis. 
P. Charukamnoetkanok, R. Pineda. Int Ophthalmol Clin. 2005, 45:199-210.
2005
Facial and Ocular Injuries Associated with Methamphetamine Production Accidents. 
P. Charukamnoetkanok and M.D. Wagoner.  American Journal of Ophthalmology, 2004, 138: 875-876.
2004
A novel inflammatory eye disease induced by lymphocytes from knockout mice sensitized against the deleted ocular antigen. 
M.P. Gelderman, P. Charukamnoetkanok, J.E. Brady et al. Clinical and Experimental Immunology, 2003, 133:177-81.
2003
Immunotolerance toward native αA-Crystallin in knockout mice deficient in the functional protein. 
P. Charukamnoetkanok, J.P. Brady, E.F. Wawrousek et al. Immunology Letters, 2003, 89:259-265.
2003
Corneal dystrophies in the age of the human genome project. 
P. Charukamnoetkanok, Claes H. Dohlman. MEJO, 2002, 10:112-128.
2002
The headache that held the sheriff hostage.
P. Charukamnoetkanok and A. Lee. EyeNet, 2001, 5:39-40.
2001
Purtcher’s-like retinopathy associated with acute pancreatitis. 
P. Charukamnoetkanok, T.A. Johnson, C. Bodlt.  Middle East Journal of Ophthalmology, 2000,8:52-4.
2000
Susceptibility to ocular autoimmune disease (letter). 
P. Charukamnoetkanok, C.E. Egwuagu, and I. Gery. British Journal of Ophthalmology, 2000, 84:1084.
2000
IFN-gamma increases the severity and accelerates the onset of experimental autoimmune uveitis in transgenic rats. 
C.E. Egwuagu, J. Sztein, R.M. Mahdi, W. Li, C.C. Chan, J.A. Smith, P. Charukamnoetkanok et al. Journal of Immunology,1999,162: 510-7.
1999
Expression of ocular autoantigens in the mouse thymus. 
P. Charukamnoetkanok, A. Fukushima, S.M. Whitcup, et al. Current Eye Research, 1998, 17: 788-92.
1998
Immunotolerance against a foreign antigen transgenically expressed in the lens.
J.C. Lai, A. Fukushima, E.R. Wawrousek, M.C. Lobanoff, P. Charukamnoetkanok el al.  Investigative Ophthalmology & Visual Science, 1998, 39: 2049-57.
1998
Thymic expression of autoantigens correlates with resistance to autoimmune disease. 
Egwuagu CE1, Charukamnoetkanok P, Gery I. J Immunol. 1997 Oct 1;159(7):3109-12. 
1997
แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ
ResearchDescriptionFromUntilLink
Principle Investigator: Structural Biology of Cataract
Studies the influences of structural dynamics on protein stability and functions and how they play a role in cataract formation
2004ปัจจุบัน
Principle Investigator: Cell Cycle Regulation of Corneal Endothelial Cells
Elucidates molecular mechanism responsible for corneal endothelial cell proliferation and differentiation
2004ปัจจุบัน
Cornea Fellow
Dimitri T. Azar, M.D. Schepens Eye Research Institute. Studied the roles of the limbus and limbal stem cells in neovascularization
20022004
Research Scholar
Scott Whitcup, M.D., and Igal Gery, Ph.D., National Eye Institute. Elucidated the mechanism for immunotolerance to ocular antigens
19951997
Summer Research Fellow
Manuel del Cerro, M.D., University of Rochester. Developed a behavior test to assess effectiveness of retinal transplantation in rodent models
19941994
Summer Research Fellow
William Hall, M.D., Department of Medicine, University of Rochester. Designed exercise programs for the Rochester area Pepper center’s exercise intervention trial preventing acute respiratory tract infection in elderly
19931993
Displaying 1-4 of 1 result.
ข้อมูลเพิ่มเติม
EXTRACURRICULAR:
2007-present      Director of Clinician Scientist Initiative
2007-present      Assistant Director of Residency Program
2007-present      Editor-in-Chief Pittsburgh Ophthalmology Review
2007-present      Co-Director of the Anterior Segment Course
2003-2006          Co-Editor: Clinical Cornea (Oxford University Press)
2002-2004          Associate Editor: Middle East Journal of Ophthalmology
1999-2001          Coordinator for the free medical clinic
1992-1998          Class Representative, Financial Aid Committee
1992-1994          Student Senate
1989-1992          Harper’s Ferry Student Volunteer Ambulance
1988-1992          Chairperson of the Education Committee for Asian Medical Society. 
                           Promoted community awareness of healthcare and Asian culture, and provided counseling and support for pre-medical students
Internet Publications
1. A.R.Al-Ghoul, D. Dhaliwal, P. Charukamnoetkanok. Toxic Anterior Segment Syndrome. 
    eMedicine. Atlanta: WebMD. 
    Available from http://www.emedicine.com/oph/TOPIC779.HTM [Accessed October 4, 2008].
Books and Chapters
1. P. Charukamnoetkanok. Triple Identity; My experience as an immigrant inAmerica. in Becoming American, Becoming Ethnic. 
    T. Dublin ed. Philadelphia: Temple University Press, 1996: 217-23.
2. J. Javier, P. Charukamnoetkanok, D.T. Azar. Wound healing in customized corneal ablation: effect on predictability, fidelity, and stability of refractive outcomes.
    Customized Visual Correction: The Quest for Super Vision 2nd edition. R. Krueger, R. Applegate, and S. MacRae ed. Thorofare: SLACK Incorporated, 2004: 203-213.
3. D.T. Azar, J. Javier, P. Charukamnoetkanok, et al. Excimer Laser Surface Ablation Using Laser Sub-epithelial Keratomileusis (LASEK). 
    Step by Step LASIK Surgery. S. Strauss, N. Sharma, RB. Vajpayee, L Sullivan, and S. Melki ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 2004: 215-223.
4. P. Charukamnoetkanok, M. Nouri, R. Pineda. Physical trauma. 
    Smolin and Thoft’s The Cornea, 4th edition. C.S. Foster, D. Azar, and C.H. Dohlman ed. Philadelphia: WB Saunders, 2005: 797-810.
5. P. Charukamnoetkanok, D. Azar. Anterior Corneal Dystrophies. 
    Smolin and Thoft’s The Cornea, 4th edition. C.S. Foster, D. Azar, and C.H. Dohlman ed. Philadelphia: WB Saunders, 2005: 813-824.
6. P. Charukamnoetkanok, D. Azar. Stromal and Pre-Descemet Dystrophies. 
    Smolin and Thoft’s The Cornea, 4th edition. C.S. Foster, D. Azar, and C.H. Dohlman ed. Philadelphia: WB Saunders, 2005: 825-847.
7. JB. Lee, P. Charukamnoetkanok, DT Azar. Indications and Contraindications of LASEK. LASEK, PRK, and Excimer Laser Stromal Surface Ablation. 
    D.T. Azar, M. Camellin, and R. Yee ed. New York: Marcel Dekker, 2005: 19-24.
8. P. Charukamnoetkanok, Suphi Taneri. Butterfly LASEK. LASEK, PRK, and Excimer Laser Stromal Surface Ablation. 
    D.T. Azar, M. Camellin, and R. Yee ed. New York: Marcel Dekker, 2005: 83-87.
Serve as Reviewers
1.  Journal of Cataract and Refractive Surgery
2.  Cornea
3.  Expert Reviews in Ophthalmology
4.  Xenotransplantation
5.  Middle East Journal of Ophthalmology
6.  Journal of the Health System Research Institute
Official Contact
NameAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
นายแพทย์ ภูวัต จารุกำเนิดกนกโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ. สามพรานนครปฐม73210mettapracharak.h@gmail.com034 225 818
Present Workplace
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Social TypeNameIcon
WebsiteWebsite