ขอเชิญชวนสมาชิกตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์

Updated 2021-07-29 10:25:00


ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภา ทุกท่าน วันนี้ - 30 ก.ค.64 

ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 
โดย ได้ เปิดสำรวจ แพทย์ ปฏิบัติงานที่ประสงค์ จะฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทั้ง  pfizer หรือ astrazeneca 
เพื่อส่งชื่อให้กับกรมควบคุมโรค เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรในลำดับถัดไป 

สมาชิกแพทยสภา ทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจ ได้ ทาง MD e-service  ของแพทยสภา >>>คลิก<<<

แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านปลอดภัย จาก covid-19 และขอร่วมส่งพลังใจให้ประชาชนทุกคนในการสู้วิกฤติครั้งนี้