วิธีการเข้ารับชม Video on-demand ของงาน 45th RCOPT 2021

Updated 2021-07-26 09:58:00เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ทุกท่าน

วิธีการเข้าชม Video on-demand ของงาน 45th RCOPT 2021 สามารถรับชมได้ทาง website >>>คลิก<<<  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปโดยขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ Username และ Registration Code ในการ login เข้าระบบ
2. เลือกหัวข้อการประชุมที่ต้องการรับชมจากเมนู VIDEO ON DEMAND PROGRAMME ในหน้า MAIN LOBBY หรือ CONVENTION
3. กดปุ่ม WATCH เพื่อรับชมการบรรยาย

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าชมการบรรยายย้อนหลังได้ถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 (3 เดือนหลังงานประชุม)