การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019

Updated 2020-02-10 21:47:00


เรียนสมาชิกจักษุแพทย์ สืบเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019

ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเสนอข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยดังนี้

ถึงแม้ว่าอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่พบได้น้อยแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจักษุแพทย์พบผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อบุตาอักเสบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรรีบ นำผู้ป่วย เข้าสู่ขบวนการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในทันที
1. มีอาการทางระบบหายใจร่วมด้วย
2. ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยมีญาติ หรือเพื่อนใกล้ชิดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน
จักษุแพทย์ ต้องป้องกันจมูก ปาก และตาอย่างเหมาะสม เมื่อต้องตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้