ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุม R.O.D.2020

Updated 2020-03-02 10:29:00


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ทางคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ Raikhing Ophthalmology Day 2020 (R.O.D.2020) มีความกังวลในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แทนบริษัทต่างๆ จึงมีมติขอเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ ในวันที่ 12-13 มีค 2563 นี้ ออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งอีกครั้งค่ะ 

ขออภัยในความไม่สะดวก 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ R.O.D.2020 
รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)