ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Startup Ophthalmology Rajavithi 2020

Updated 2020-01-23 15:06:00
กลับมาอีกครั้งสำหรับการประชุมประจำปี 2020 ของกลุ่มงานจักษุราชวิถี
ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
Startup Ophthalmology Rajavithi 2020
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

อัดแน่นด้วยหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่
- เข้าใจโรคต้อหินเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นตา
- ความรู้การใช้ยาทางจักษุวิทยา
- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยาทีควรรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป
- การรักษาโรคทางตาเบื้องต้นสำหรับแพทย์ทั่วไป
- เสวนาพูดคุยกับ อาจารย์ในกลุ่มวิชาจักษุวิทยา จักษุแพทย์ รวมถึง แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในเส้นทางการเป็นจักษุแพทย์
- และอื่นๆอีกมากมาย

และพิเศษกับการจัดอบรมภาคปฏิบัติสำหรับการใช้ slit lamp เบื้องต้น เพื่อผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจักษุแพทย์โดยเฉพาะ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!!
(ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมโดยให้สิทธิ์กับแพทย์ผู้ใช้ทุนปีที่ 2 ก่อน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- เข้าร่วมภาคบรรยาย 1,000 บาท
- เข้าร่วมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

สมัครเข้าร่วมอบรม >>>คลิก<<<
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม >>>คลิก<<<
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email : 
startupophthalmology2020@gmail.com