ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่อายุไม่เกิน 35 ปีสมัครชิงทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS

Updated 2020-01-06 09:20:00


เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุน 2020 APACRS TRAVEL GRANTS

33rd APACRS annual meeting and 30th SNEC anniversary international meeting ,9-11 July 2020 in Singapore.

โดยให้เขียนเหตุผลความยาวครึ่งกระดาษ A4 เพราะเหตุใดจึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนนี้ ส่งมาที่อีเมล์

pannetp@hotmail.com,npichit@hotmail.com,thanapongmd@gmail.com,admin@rcopt.org

เขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS" ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องกลับมาบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากงานประชุม ประมาณ 8 - 10 นาที ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุฯ และเขียนเรื่องที่บรรยายเป็นบทความ ฟื้นฟูวิชาการ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ภายใน 9 เดือน เพื่อลงในจักษุเวชสารด้วย

สามารถดูรายละเอียด และ submit ได้ที่ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<