เรียนเชิญจักษุแพทย์ Young Ophthalmologist ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ YO

Updated 2019-09-16 12:55:00


เรียนเชิญจักษุแพทย์ Young Ophthalmologist ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ YO ที่จัดร่วมในการประชุม Singapore-Malaysia Joint Meeting in Ophthalmology ครั้งที่ 35 ที่ the Academia, Singapore ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดการคือ

17th January 2020: 12 noon launch of YO2020 Symposium, with Global YO Session
17th January 2020: Welcome Reception and YO Night 
19th January 2020: 830AM YO Paper and Video Session followed by YO Award presentation.

ทั้งนี้เรียนเชิญผู้สนใจส่งใจผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมเพื่อร่วมชิงรางวัลสำหรับ YO best presentation awards