เชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Comprehensive Cataract Conference (CCC)

Updated 2019-09-14 14:50:00
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
Comprehensive Cataract Conference (CCC) and 3rd Biennial World Conference on MSICS in Kolkata, India.
ระหว่างวันที่  29th Nov – 1st Dec, 2019 
The pre-conference workshop will be held on the 29th of Nov, 2019 at the renowned Disha Eye Hospitals
ซึ่งรายละเอียดและโปรแกรมงานประชุมสามารถดูได้ที่ link ด้านล่างดังนี้
ในการนี้ จักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเป็น group ได้  ซึ่ง group registration นี้ทางชมรม MSICS ประเทศไทยได้ต่อรองให้สามารถลงทะเบียนได้ในราคา 3,000 บาท ต่อท่าน (หากเหลือทางชมรมจะคืนให้ผู้สมัคร) ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินจะติดต่อเองหรือให้ชมรมจัดการให้ก็ได้)
ผู้ที่ต้องการลงทะบียน ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชี นายอัมพร จงเสรีจิตต์ เพื่อชมรมต้อกระจกแผลเล็ก ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 216-622654-6  และส่ง ชื่อ-นามสุกล เป็นภาษาอังกฤษ เบอร์โทร และ e-mail พร้อมแนบหลักฐานการโอน รวมทั้งแจ้งการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินว่าจะดำเนินการเองหรือให้ทางชมรมดำเนินการให้ มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 62