เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2019-20

Updated 2019-05-22 09:54:00เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2019-20 ให้ส่งข้อมูลดังนี้ 

1) CV 
2) Certificates 
3) Testimonials
4) Reference letters and 
5) A published article

มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัคร APAO International Fellowship Program 2019-20''

หลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการราชวิทยาลัยแล้ว จะต้องดำเนินการ complete application form ผ่าน website APAO เพื่อ APAO committee 
พิจารณาการคัดเลือกขั้นต่อไป

logo apao.jpg

Call for Recommendations: APAO International Fellowship Program 2019-20

 
Launched in 2014, the APAO International Fellowship Program (APAO IFP) enables selected young ophthalmologists in the Asia-Pacific region to further their education at 1 of 15 internationally renowned training centers around the world. The program offers up to 5 fellowships per year in any subspecialty area, which can last for 3 or 12 months. The program aims to:  

Help promising young ophthalmologists from the region, especially those from developing nations, to improve their clinical skills, surgical exposure, research experience, and to broaden their perspectives of ophthalmology.
Help fellows bring their acquired knowledge and skills back to their native countries and participate in blindness prevention programs whenever appropriate.
Spread education and professionalism to all parts of the world and promote international collaboration between institutions dedicated to eye care.
The APAO IFP 2019-20 is now open for application until June 30, 2019. APAO member societies are encouraged to submit recommendations for up to 2 applicants who will receive priority in the internal selection process.

Fellows should fulfil the following criteria:

From an APAO member nation;
Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
Fulfil the special requirements of respective APAO International Training Centers;
Preferably younger than age 40.
Candidates who are successfully placed in an APAO training center will be provided with up to US$1000 for airfare and an allowance of US$200 per month.

Recommended applications can be made electronically by sending the completed Application Form (as attached), their CVs, certificates, testimonials, reference letters and a published article to the APAO Central Secretariat at ifp@apaophth.org. Alternatively, the society can encourage delegates to submit their applications online at http://fellowship.apaophth.org/ and then provide the Central Secretariat the basic information of the nominee.

Please note that the closing date for nomination is June 30, 2019.  

The nomination of a fellow for the IFP is an investment in the future of ophthalmology in our region and we look forward to working together with you to forge a bright future for ophthalmology.