ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th AOS CONGRESS ASEAN OPHTHALMOLOGY SOCIETY 7-8 November 2019

Updated 2019-07-18 11:11:00


เนื่องด้วย ชมรม ASEAN ophthalmic society  ร่วมกับ ชมรม Cambodian ophthalmological society และ Indo-China inflammation and infection จัดการประชุมสัมมนา วิชาการ 4th AOS congress ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศ กัมพูชาในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 

ทั้งนี้ ทางชมรม AOS ได้มี ส่วนลดค่าลงทะเบียนเฉพาะจักษุแพทย์ 20% (จำนวน 50 ท่านขึ้นไป ) จากราคา 200$ เหลือเพียง 160$ โดยผู้ที่สนใจให้ส่ง ชื่อ นามสกุล 
และชื่อ นามสกุล ผู้ติดตาม (ถ้ามี) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอีเมล์ ส่งมาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

สำหรับรายละเอียดค่าลงทะเบียน และ การสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก<<<