เชิญผู้ที่สนใจส่งบทความลงในจักษุเวชสาร

Updated 2019-09-30 11:12:00


ส่งมาที่อีเมล์ rcoptbook@gmail.com ได้ หากส่งอีเมล์แล้วไม่มีการตอบกลับภายใน 2 วัน กรุณาโทรมาสอบถามได้ที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 02-718-0715-6

กองบรรณาธิการจักษุเวชสาร