ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

Updated 2019-04-26 13:12:00


ส่งมาที่อีเมล์ rcoptbook@gmail.com ได้ หากส่งอีเมล์แล้วไม่มีการตอบกลับภายใน 2 วัน กรุณาโทรมาสอบถามได้ที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 02-718-0715-6

กองบรรณาธิการจักษุเวชสาร