ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Dry Eye Masterclass “What’s new in dry eye diseases?”

Updated 2019-01-07 16:07:00


ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบ.ซันเท็น จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ Dry Eye Masterclass “What’s new in dry eye diseases?” ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562   เวลา 8.30-13.00 น.   ณ  โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit (BTS Nana) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ ในการนี้ ทางชมรมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (จำนวน 100 ที่นั่ง) สามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญลักษณ์ ปิติภัทรสมบูรณ์        THANYALAK.PITIPATARASOMBOON@SANTEN.COM             
โทร.02-060-5561 ต่อ 2007