ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "Varying Presentation of Optic Neuritis"

Updated 2019-01-04 10:15:00


"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย เรียนเชิญ จักษุแพทย์ ประสาทจักษุแพทย์ อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและ แพทย์ พยาบาล  และผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการประชุม “Varying Presentations of Optic Neuritis” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ. จุฬาลงกรณ์ ซึ่งการประชุมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นประสาทจักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติได้แก่ Professor Neil R Miller จาก Johns Hopkins University, Professor Anthony C Arnold และ Dr. Laura Bonelli จาก University of California, Los Angeles มาร่วมบรรยายและอภิปราย ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับโรค optic neuritis จากสาเหตุต่างๆ เช่น MS, NMO, และ non-infectious inflammation ต่อด้วยร่วมอภิปรายและเรียนรู้จากกรณีผู้ป่วยจริง 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ทาง QR code ใน poster หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณ ธรรมพัฒน์ แสงทอง 02-256-4142, 02-256-4420-4 หรือที่เว็บไซต์ www.chulaophthalmology.org รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน"