ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

Updated 2018-12-03 13:52:00


ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

“โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” 
-สำหรับ  แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ คำจำกัดความของโรคตาแห้ง ระบาดวิทยาของโรคตาแห้ง พยาธิสรีรวิทยาของโรคตาแห้ง การวินิจฉัยโรคตาแห้ง การรักษาโดนการให้ยา การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน มุมมองและความรู้ใหม่ของโรคตาแห้ง
- 254 หน้า กระดาษอาร์ตมัน ราคาเล่มละ 450 บาท 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
 
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา) 
 2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ  คุณธิติมา โทร 022011533 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>>คลิก<<<