เชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

Updated 2018-11-26 16:12:00


ในปีนี้ ทางแพทยสภาได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 โดยในการนี้ได้มีสมาชิก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้ง 1 ท่านคือ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ลำดับที่ 71


ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และหากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน สามารถติดต่อได้ที่  

>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<